Az élet kalauza

„És az egek kijelentik az Ő igazságát, mert az Isten bíró.” (Zsolt 50,6)

„…a felhők elvonulnak, és láthatóvá lesz a csillagos ég, amely leírhatatlan fényben tündököl a sötét és haragos égbolt hátterében. A mennyei város dicsősége átsugárzik a félig nyitott ajtókon.” (A nagy küzdelem, 639. o., Korszakok nyomában, 568. o.)

„A templomban látszani fog a szövetség ládája, amelybe a két kőtáblát, Isten törvényének két tábláját helyezték. A két kőtáblát előhozzák helyéről, és látni lehet rajtuk az Isten ujjával írt Tízparancsolatot. A szövetség ládájában fekvő két kőtábla meggyőző bizonyságtétel lesz Isten törvénye igazságáról és kívánalmairól.

Szentségtörő elmék és szívek azt képzelik, elég hatalmasak ahhoz, hogy megváltoztassák az időket és Isten törvényét. Ám a menny levéltárának biztonságában, Isten szövetségének ládájában ott áll a két kőtáblára írt parancsolatok eredetije. Földi hatalmasság nem juthat hozzá a két kőtáblához.” (HNA Biblia-kommentár VII., 972. o.)

„Majd az égen megjelenik egy kéz. Két egymásba hajtott kőtáblát tart. A próféta ezt mondja: »Az egek kijelentik az Ő igazságát, mert az Isten bíró.« (Zsolt 50,6) A szent törvény, Isten igazsága, amely mennydörgés és fényesség közepette az élet kalauzaként hangzott el a Sínai-hegyről, most az ítélet mércéjeként tárul az emberek elé. A kéz szétnyitja a táblákat, és a Tízparancsolat szabályai tüzes tollal írt igéknek látszanak, s oly tisztán rajzolódnak ki, hogy mindenki el tudja olvasni. Az emlékek fölelevenednek, a babonaság és az eretnekség sötétsége szertefoszlik, és Isten tíz rövid, átfogó, hiteles igéje a Föld lakói elé tárul. Lehetetlen leírni azoknak a rémületét és kétségbeesését, akik lábbal tiporták Isten szent kívánalmait.

Isten törvényének ellenségei most új fogalmat kapnak az igazságról és a kötelességről. Túl későn ismerik fel, hogy a negyedik parancsolatban foglalt szombat az élő Isten pecsétje.” (A nagy küzdelem, 639–640. o., Korszakok nyomában, 568–569. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor