„A nyomorúság idején elrejt az Ő hajlékában”

„Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, s a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.” (2Pét 3,10)

„Az Úr napján, közvetlenül Krisztus eljövetele előtt, Isten haragjában villámokat küld az égből, melyek egyesülnek a földben lévő tűzzel. A hegyek égni fognak, mint a kemence, és kiöntik rettenetes lávafolyamaikat, elpusztítva kerteket, réteket, falvakat és városokat; és ahogy kiöntik olvadt ércüket, kőzettartalmukat és a felhevített sarat a folyókra, ezek felforrnak, mint a teásfazék, s óriási sziklákat és szikladarabokat lövellnek ki a földre, leírhatatlan erővel. Egész folyók száradnak ki majd. Az egész föld megrázkódik, rettenetes lávakitörések és földrengések lesznek mindenfelé. Isten csapással sújtja a Föld gonosz lakosait, amíg el nem pusztulnak.” (Spiritual Gifts [Lelki ajándékok], 82–83. o.)

„A föld meginog, mint a részeg, és leomlik, mint a kalyiba. Minden lángokban áll, és az egek összetekerednek, mint a papírtekercs.” (HNA Bibliakommentár V., 1110. o.)

„A földkérget szétszakítják a föld gyomrában rejtőző elemek kilövellései. Ezek elsöprik azok kincseit, akik évekig rakosgattak vagyonukhoz, nagy gazdagságot biztosítva maguknak azáltal, hogy éhbérért dolgoztatták alkalmazottaikat.” (24. kézirat, 1891)

„A nagy, egyetemes tűzvészben egyetlen éjszaka és nap alatt semmivé lesz az egész elpazarolt élet fáradozása.” (Bizonyságtételek IV., 49. o.)

„Igen sok emberi élet is elvész. De amint az özönvíz napjaiban Noé megőriztetett a bárkában, amit Isten szavára készített, ugyanígy a pusztulás és zűrzavar elkövetkező napjaiban is Isten lesz híveinek menedéke. A zsoltároson keresztül kijelenti: »Mert azt mondtad te: az Úr az én oltalmam, a Felségest választottad a te hajlékoddá, nem illet téged a veszedelem, és csapás sem közelget sátorodhoz.« (Zsolt 91,9–10) »Mert a nyomorúság idején elrejt engem az Ő hajlékában…« (Zsolt 27,5) Az Urat tegyük biztonságunkká és oltalmunkká!” (258. levél, 1907)

„Elő kell készülni azokra a lakhelyekre, amelyeket Krisztus készít azoknak, akik szeretik Őt. Ott nyugalom lesz a földi konfl iktusoktól.” (Review and Herald, 1897. október 19.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor