Isten népe megszabadul

„Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom meg fi aidat.” (Ésa 49,25)

„Amikor az emberi törvények védelmét megvonják Isten törvényének tisztelőitől, számos országban intézkednek elpusztításukról. A rendeletben kitűzött idő közeledtére az emberek eltervezik a gyűlölt közösség megsemmisítését. Elhatározzák, hogy egy éjszakán döntő csapást mérnek rájuk, s végképp elnémítják az ellenkezés és a dorgálás hangját.

Isten gyermekei – egyesek a börtöncellákban, mások az erdők és a hegyek eldugott rejtekében – Istenhez könyörögnek védelemért, miközben a gonosz angyalok által befolyásolt fegyveresek a megölésüket tervezik. De amikor a válság tetőzik, Izráel Istene közbelép, hogy megszabadítsa választottait. Amikor a diadalittas, gúnyolódó, átkozódó gonosz tömeg már-már ráront zsákmányára, az éj sötétjénél sűrűbb feketeség ereszkedik a földre. Majd egy szivárvány, amely az Isten trónjáról áradó dicsfényben ragyog, átíveli az eget, és úgy tűnik, mintha körülzárna minden imádkozó csoportot. A dühös sokaság megtorpan. Elhal a gúnyos kiáltás. Elfeledkeznek gyilkos dühük célpontjáról.

Szörnyű balsejtelmek között merednek Isten szövetségének jelére, és szeretnének elrejtőzni megsemmisítő fényessége elől. Isten népe ekkor egy tiszta, csengő hangot hall, amely ezt mondja: »Nézzetek fel!« És ők az égre emelve szemüket, meglátják az ígéret szivárványát.

Eltűnnek az eget eltakaró haragos, fekete felhők, és Isten népe, mint egykor István, a mennybe tekint. Meglátják Isten dicsőségét és a trónon ülő Emberfi át.” (A nagy küzdelem, 635–636. o., Korszakok nyomában, 565–566. o.) „Miközben az egész világ sötétségben vesztegel, a szentek minden lakhelyén világosság ragyog. Ők pillantják meg Jézus második megjelenésének első fényeit.” (Próféták és királyok, 720. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor