A hét utolsó csapás kezdete

„És hallottam nagy szózatot a templomból, amely mondta a hét angyalnak: Menjetek el és töltsétek ki a földre az Isten haragjának hét poharát.” (Jel 16,1)

„Amikor Krisztus közbenjárása megszűnik a szenthelyen, Isten kitölti elegyítetlen haragját azokra, akik imádják a fenevadat és képét, s felveszik magukra a fenevad bélyegét (Jel 14,9–14). Izráel népének megszabadítása előtt Isten csapásokkal sújtotta Egyiptomot. Azok a csapások, amelyek Isten népének végső szabadulása előtt a világot érik majd, hasonlítanak az egyiptomi csapásokhoz, csak rettenetesebbek lesznek, és sokkal több embert érintenek.

A Jelenések könyvének írója így ecseteli a szörnyű csapásokat: »Támada gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken volt a fenevad bélyege, és akik imádták annak képét.« A tenger »olyanná lett, mint a halott vére; és minden élő állat meghalt a tengerben«. »A folyóvizek« és »a vizek forrásai«

vérré lesznek. Bármennyire iszonyú is ez a büntetés, Isten igazságosságához nem fér kétség. Isten angyala kijelenti: »Igaz vagy, Uram…, hogy ezeket ítélted, mivelhogy szentek és próféták vérét ontották, vért adtál nékik inni; mert méltók arra.« (Jel 16,2–6) Akik Isten követőit halálra ítélik, éppoly bűnösek vérük ontásában, mintha saját kezükkel ölték volna meg őket. A következő csapásnál a napnak »adaték…, hogy az embereket tikkassza tűzzel. És tikkadának az emberek nagy hévséggel« (Jel 16,8–9).

Ezek a csapások nem egyetemesek, különben a Föld lakói mind elpusztulnának. De ilyen szörnyű csapásokról halandó ember még soha nem hallott.

Azok a büntetések, amelyek a kegyelemidő lezárta előtt sújtották az embereket, mind kegyelemmel voltak elegyítve. A közbenjáró Krisztus vére pajzsként védte a bűnöst bűnének teljes büntetésétől, de a végítéletkor Isten irgalom nélkül önti ki haragját.” (A nagy küzdelem, 627–629. o., Korszakok nyomában, 558–559. o.) „Isten haragjának villámai nemsokára mindenhová elérnek, és amikor a törvényszegők büntetése megkezdődik, a csapások nem szünetelnek többé. Isten haragjának viharfelhői gyülekeznek, és csak azok állhatnak meg, akiket az igazság megszentelt Isten szeretetében. Ők Krisztussal együtt elrejtőznek Istenben.” (Bizonyságtétel prédikátoroknak, 182. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor