Angyalok vigyázzák a Földet

„Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit a homlokukon.” (Jel 7,3)

„Angyalok vigyázzák a Földet, nem engedve át Sátánnak a főhatalmat, melyre követőinek roppant sokasága miatt igényt tart. Nem halljuk az angyalok hangját, nem is látjuk őket, karjuk mégis körülöleli a világot, és pihenést nem ismerő őrködésük féken tartja Sátán seregeit, míg Isten népének elpecsételése be nem fejeződik.” (HNA Biblia-kommentár VII., 967. o., „A Te Igéd igazság”, 241. o.)

„János látta, hogy a természet elemeit – földrengést, vihart – és a politikai viszályokat még négy angyal tartja vissza. Ezeket a szeleket Isten féken tartja akarata szerint, amíg parancsot nem ad, hogy engedjék el őket. Ebben rejlik Isten egyházának biztonsága. Isten angyalai teljesítik az Úr parancsait, féken tartják a viharokat, hogy a szél ne fújjon a földre, sem a tengerre, sem a fákra, amíg el nem pecsételik Isten szolgáit a homlokukon.” (Bizonyságtétel prédikátoroknak, 444. o.)

„Minden ember fi gyeli a nemzetek közötti feszült, nyugtalan viszonyokat. Rájönnek, hogy valami nagy és döntő jelentőségű dolog van készülőben, s a világ megdöbbentő válság határán áll. Az angyalok mindaddig visszatartják a viszály szeleit, amíg a világot nem fi gyelmeztetjük eljövendő végzetére.

Amikor Isten megparancsolja angyalainak, hogy engedjék el a szeleket, a háborúság olyan jelenetei elevenednek meg, amelyeket toll nem képes leírni…

Isten még kegyelmesen adott nekünk egy pillanatnyi haladékot. A mennyből kapott minden erőt fel kell használnunk az Úr által kijelölt munka végzésére, azokért, akik tudatlanságban pusztulnának el. A figyelmeztető üzenetnek a világ minden részén hangoznia kell… Nagy munkát kell elvégezni, és ezt a munkát azokra bízták, akik ismerik az erre az időre vonatkozó igazságot.” (Review and Herald, 1905. november 23.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video