Tiszta kéz és tiszta szív

„És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mind ez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben.” (Dán 12,1)

„Amikor a harmadik angyal üzenetének hirdetése lezárul, Isten visszavonja kegyelmét a Föld törvényszegő lakóitól. Isten népe ekkorra befejezi munkáját. Az Úr rájuk árasztotta a »késői eső«-t, elküldte nekik a »felüdülés«-t, és ők felkészültek a próbákra. A Földről a mennybe visszatérő angyal jelenti, hogy munkáját elvégezte. A végső próba elérkezett a világra, és akik híven engedelmeskedtek a menny törvényeinek, megkapták az élő Isten pecsétjét. Jézus ekkor befejezi közbenjárását a mennyei szentek szentjében. Fölemeli kezét, és fennhangon szól: »Elvégeztetett!«

Amikor Jézus kilép a szentek szentjéből, sötétség borul a Föld lakóira. E félelmetes időszakban az igazaknak közbenjáró nélkül kell a szent Isten színe előtt élniük. A gonoszokat nem korlátozza már semmi. Sátán teljesen hatalmában tartja azokat, akik megmásíthatatlanul megkeményítették szívüket. Isten türelme véget ért. A világ elutasította irgalmát, megvetette szeretetét, és lábbal tiporta törvényét. A gonoszok túllépték a határt. Próbaidejük lejárt. Isten Lelke, akinek makacsul ellenálltak, végül eltávozott tőlük. A menny kegyelmét nélkülözve védtelenek a gonosszal szemben. Sátán ekkor a végső nagy zűrzavarba taszítja a világot. Amikor Isten angyalai elengedik az emberi indulatok vad viharát, minden ellentét kiéleződik. Az egész világra kiterjed a pusztulás, ami rettenetesebb lesz, mint amely Jeruzsálemet sújtotta.” (A nagy küzdelem, 613–614. o., Korszakok nyomában, 546–547. o.)

„Csak azok állnak meg abban a megpróbáló időszakban, akiknek tiszták a kezeik és tiszta a szívük… Most van itt az ideje, miközben a négy angyal tartja a négy szelet, hogy elhívásunkat és kiválasztásunkat biztossá tegyük.” (Early Writings [Korai írások], 58. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor