Isten közbelép népe érdekében

„Halljátok meg minden népek, figyelmezz föld és annak teljessége! És az Úr Isten legyen bizonyság ellenetek; az Úr az Ő szent templomából! Mert ímé, kijő az Úr az Ő helyéről, s leszáll és lépdel
a föld magaslatain.” (Mik 1,2–3)

„A válságban nyilvánvalóvá lesz a jellem… A végső próba idején, a kegyelemidő lezárulásakor már túl késő lesz pótolni a lélek hiányosságait.” (Krisztus példázatai, 412. o.) „Isten számon tartja a nemzeteket. A világ történelmének minden századában a gonoszok haragot gyűjtöttek a harag napjára. S elérkezik az az idő, amikor a bűnök elérik Isten kegyelmének kijelentett határát. Amikor a mennyei feljegyzések a törvényszegés teljes mértékéről tanúskodnak, akkor a harag kegyelem nélkül töltetik ki, és láthatóvá válik, milyen rettenetes bűn visszaélni a mennyei türelemmel. Akkor jutunk ebbe a válságba, amikor a nemzetek összefognak, hogy érvénytelenítsék Isten törvényét.

Eljönnek a napok, amikor az igazak teljes odaadással dolgoznak majd Istenért, mert a gonoszság addig nem látott mértékben megsokasodik. Egyedül Isten hatalma vethet véget Sátán gonoszságának, aki álnok emberekkel fog össze. De az egyház legsúlyosabb veszedelmének óráján a hűséges maradék ajkáról a legodaadóbb imádságok szállnak majd az ég felé a gyülekezetért. Isten pedig hallani fogja és válaszol rá, mégpedig pontosan akkor, amikor a törvénytaposók bűne a legmagasabbra hág. »Isten majd igazságot szolgáltat választottainak, akik éjjel-nappal Hozzá kiáltanak.« (Luk 18,7)” (Bizonyságtételek V., 524. o., magyar kiadás: 382. o.)

„A dráma utolsó felvonása: az igaz helyettesítése a hamissal. Amikor ez egyetemessé válik, Isten kinyilatkoztatja önmagát. Amikor az emberi törvényeket Isten törvénye fölé emelik, s a világ hatalmasságai megpróbálják rákényszeríteni az embereket a hét első napjának megünneplésére, tudd meg: eljött az idő, hogy Isten munkálkodjék. Felkél fenségében, és rettenetesen megrázza a Földet. Kijön helyéről, hogy megbüntesse a világ lakosait bűneikért.” (Review and Herald, 1901. április 23.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor