A béke rövid időszaka „Mert amikor ezt mondják:

»Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes aszszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek.” (1Thess 5,3)

„Miközben a megváltás műve lezárul, nyomorúság lesz a Földön, és a nemzetek haragja növekszik, de mégis isteni ellenőrzés alatt lesznek, hogy ne akadályozzák a harmadik angyal munkáját. Abban az időben jön el a »felüdülés « és a »késői eső« az Úrtól, hogy hatalmat adjon a harmadik angyal hangos kiáltásának, és felkészítse a szenteket, hogy megálljanak abban az időszakban, amikor kitöltetik a hét utolsó csapás.” (Early Writings [Korai írások], 85–86. o.)

„A legnagyobb zűrzavar közepette láttam a Föld lakosait. Háborút, vérontást, nyomort, nélkülözést, éhínséget és járványokat láttam. Amikor ezek vették körül Isten népét, kezdtek összetartani, félretették apró nézeteltéréseiket. Nem méltóságuk tudata uralta már a szívüket, hanem mély alázat. A szenvedés, a zaklatás és a nélkülözések visszahelyezték trónjára az értelmet. A szenvedélyes emberek kijózanodtak, megfontoltan és bölcsen cselekedtek.

Azután a béke rövid időszakát láttam. Majd újra megmutatták nekem a Föld lakosait, és ismét mindenütt a legnagyobb káosz lett úrrá. Háború dühöngött mindenfelé, vérontással, éhínséggel és járványokkal. A háború éhínséget okozott, a nyomor és vérontás járványokat idézett elő. »Az emberek megdermedtek annak szorongó várásában, ami az egész világra következik. «” (Bizonyságtételek I., 268. o., magyar kiadás: 253–254. o.)

„Angyalok tartják most még a viszály szeleit, amíg a világot fi gyelmeztetjük közelgő végzetére; de sötét felhők gyülekeznek, s a vihar nemsokára a földre zúdul. S ha Isten parancsot ad angyalainak, hogy oldják el ezeket a szeleket, a viszály olyan jelenetei elevenednek meg, hogy toll nem képes leírni… Isten kegyelmesen még egy pillanatnyi haladékot adott nekünk. Minden mennyből kapott erőt az Úr által kiszabott feladat elvégzésére kell felhasználnunk – azokért, akik tudatlanságukban elvesznének.” (Evangelizálás, 704. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor