A végső küzdelem

„Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyok Királya; és az Ővele való hivatalosok, választottak és hívek is.” (Jel 17,14)

„Tanulmányozzuk a hét pohár kitöltését. A gonoszság hatalmasságai nem adják fel a harcot küzdelem nélkül. A gondviselésnek szerepet kell játszania az armageddoni csatában. Amikor a Jelenések könyve 18. fejezetében ábrázolt angyal dicsősége betölti a földet, mind a jó, mind a gonosz felébred szendergéséből, és az élő Isten seregei kivonulnak a harctérre. (…)

Négy angyal tartja vissza e Föld hatalmait, amíg Isten szolgái el nem pecsételtetnek a homlokukon. A világ nemzetei áhítoznak a konfl iktusra, de az angyalok ellenőrzés alatt tartják őket. Amikor ez a visszatartó, korlátozó erő elmozdíttatik, eljön a nyomorúság és a gyötrelem ideje… Akiknek a szívében nem él az igazság, sátáni ügynökök vezetése alatt egyesülnek majd. (…)

A gonoszság minden formája működésbe lép. Gonosz angyalok fognak össze gonosz emberekkel, s nem adják fel a végső nagy küzdelmet elkeseredett harc nélkül. A világon mindenki az egyik vagy a másik oldalon áll majd… Ébren kell lennünk, s mint okos szüzeknek, legyen olaj az edényeinkben lámpásunk számára.

A Szentlélek erejének kell rajtunk nyugodnia, és az Úr seregeinek parancsnoka áll majd a mennyei angyalok élén, hogy irányítsa a csatát. Komoly események játszódnak még le a szemünk előtt. Harsonának kell harsona után megszólalnia, pohárnak pohár után kiürülnie a Föld lakosaira. A legfontosabb események állnak közvetlenül előttünk.” (HNA Biblia-kommentár VII., 983., 982., 967. o., „A Te Igéd igazság”, 251. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor