„Készülj Istened elé!”

„Azért hát ekképpen cselekszem veled, Izráel! Minthogy pedig ekképpen cselekszem veled, készülj Istened elé, oh Izráel!” (Ámós 4,12)

„Sokakban nem tudatosul, milyeneknek kell lenniük, hogy az Úr színe előtt éljenek, Főpap nélkül, a nyomorúság idején. Azoknak, akik elnyerik az élő Isten pecsétjét, és védelmet kapnak a csapások idején, tükrözniük kell Jézus képmását.” (Early Writings [Korai írások], 71. o.)

„Ruhájuknak hótisztának kell lennie, jellemüknek »a meghintés vére« által meg kell tisztulnia a bűntől. Isten kegyelme és kitartó emberi igyekezet által győzniük kell a bűn ellen vívott harcban. Miközben a vizsgálati ítélet folyik a mennyben, és Krisztus a bűnbánó hívők bűneit eltávolítja a mennyei templomból, a Földön Isten népe között a megtisztulás, a bűntől való szabadulás különleges munkájának kell végbemennie.” (A nagy küzdelem, 425. o., Korszakok nyomában, 379–380. o.)

„Láttam, hogy sokan elmulasztják az oly szükséges előkészületet, s a »felüdülés « és a »késői eső« idejét várják, amely majd alkalmassá teszi őket, hogy megállhassanak az Úr napján, és színe előtt élhessenek. Milyen sok embert láttam minden oltalom nélkül a nyomorúság idején! Elhanyagolták a szükséges előkészületet, ezért nem nyerhették el a felüdülést sem, ami pedig feltétele annak, hogy megállhassanak a szentséges Isten színe előtt. (…)

Akik nem engedik, hogy a próféták előkészítsék őket, akik nem tisztítják meg lelküket azzal, hogy a teljes igazságnak engedelmeskednek, s akik saját álláspontjukat jobbnak tartják, mint amilyen a valóságban, a csapások idején felébrednek és belátják, hogy szükségük lett volna Isten megtisztító munkájára az életükben… Láttam, hogy nem részesülhet a felüdülésben, aki nem győzött minden bűn, büszkeség, önzés, a világ szeretete, hazug szó vagy cselekedet felett.

Jöjjünk azért mind közelebb az Úrhoz, és kérjük Őt teljes szívünkből, hogy megtehessük az előkészületeket, amelyek által majd megállhatunk az Úr napjának nagy küzdelmében. Gondoljunk arra, hogy Isten szent, és csak szent lények lakozhatnak a közelében.” (Early Writings [Korai írások], 71., 76. o., Tapasztalatok és látomások, 72., 73. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video