A vizsgálati ítélet

„Némely embereknek a bűnei nyilvánvalók, előttük mennek az ítéletre; némelyeket pedig hátul követnek is.” (1Tim 5,24)

„A vizsgálati ítélet és a bűnök eltörlésének munkáját az Úr második eljövetele előtt kell elvégezni. Mivel a halottak a mennyei könyvekben leírtak alapján lesznek megítélve, nem lehet, hogy az ember bűnei eltöröltessenek, míg az ítéletben Isten meg nem vizsgálja ügyüket… Amikor a vizsgálati ítélet lezárul, Krisztus eljön, és az Ő jutalma vele lesz, hogy megfi zessen kinekkinek a cselekedetei szerint.

Mindenkit a könyvekben írottak szerint ítél meg Isten, és a cselekedetek szerint jutalmaz. Ez az ítélet nem az ember halálakor történik.

A jelképes szolgálatban a főpap, miután elvégezte az engesztelést Izráelért, kijött és megáldotta a gyülekezetet; ugyanígy Krisztus is közbenjárói munkája végén »bűn nélkül jelenik meg üdvösségükre«, hogy örök élettel áldja meg várakozó népét. Ahogyan a főpap a bűnök szentélyből való eltávolításakor a bűnbak fejére vallotta őket, Krisztus is úgy helyezi ezeket Sátánra, a bűn szerzőjére. A bűnbakot, amely Izráel bűneit hordozta, lakatlan földre küldték. Ugyanígy majd Sátán is, az akkor kietlen és puszta Földön ezer évig lesz bebörtönözve – hordozva minden bűn terhét, amelyek elkövetésére Isten népét ösztönözte –, s végül elszenvedi a bűn teljes büntetését a tűzben, amely minden gonoszt elpusztít.

A milliárdok közül, akik a Földön élnek, kevesen menekülnek meg az örök életre, miközben sokan, akik nem tökéletesítették lelküket az igazság iránti engedelmességgel, a második halálra jelöltetnek ki.

Miközben a bűnbánók bűnei eltávolíttatnak a mennyei szentélyből, Isten népe között megtisztulás, a bűnök elvettetésének különleges munkája megy végbe a Földön.” (Faith I Live By [Hit, amely által élek], 213. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video