Isten védjegye

„Az én szombatjaimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül énköztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek.” (Ezék 20,20)

„Az izraeliták a vér jelét tették ajtajukra, jelezve, hogy ők Isten tulajdonai (2Móz 12,21–23). Isten gyermekei a mai korban is viselni fogják az Isten rendelte jelet. Összhangban élnek Isten szent törvényével. Ugyanúgy jel lesz Isten minden gyermekén, mint régen a héberek házainak szemöldökfáján, hogy megőrizzék őket az általános romlástól. Az Úr azt mondja: »Az én szombatjaimat bizony megtartsátok, mert jel az énközöttem és tiköztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek.« (2Móz 31,13)

A világon mindenki az Úr tulajdona a teremtés és a megváltás révén. Mindenki a saját életéért felel a Bíró előtt. Megadta-e Istennek, ami az Övé? Átadott-e Istennek mindent, ami megvásárolt tulajdonaként az Úré? Akik az Úrénak tekintik magukat, azok az Ő ellenőrzése alatt állnak, és magukra veszik jelét, Isten pecsétjét, amely bizonyítja, hogy a Teremtő különleges tulajdonai. Krisztus igazságossága jár előttük, és az Úr dicsősége követi őket. Az Úr megvéd mindenkit, aki az Ő jelét viseli magán.

»Azután szólt az Úr Mózesnek, mondván: Te szólj az Izráel fi ainak, mondván: Az én szombatjaimat bizony megtartsátok, mert jel az énközöttem és tiköztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek. Megtartsátok azért a szombatot, mert szent az tinéktek. Aki azt megrontja, halállal lakoljon. Mert valaki munkát végez azon, annak lelke irtassék ki az ő népe közül. Hat napon munkálkodjanak, a hetedik nap pedig a nyugodalomnak szombatja, az Úrnak szentelt nap: valaki szombatnapon munkálkodik, megölettessék. Megtartsák azért az Izráel fiai a szombatot, megszentelvén a szombatot nemzetségről nemzetségre, örök szövetségül. Legyen közöttem és az Izráel fi ai között örök jel ez, mert hat napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, hetednapon pedig megszűnt és megnyugodott.« (2Móz 31,12–17)

Isten elismerése a lehető legértékesebb mindenki számára. Mindenki becses Isten szemében, aki szereti és szolgálja Őt. Isten azt akarja, hogy méltó képviselőiként legyünk megállapodva az igazságban, amint az Jézusban van.” (HNA Biblia-kommentár VII., 768–769., 969. o., „A Te Igéd igazság”, 242. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video