Isten pecsétje

„És láttam más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecsétje; és nagy szóval kiáltott a négy angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek. Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit a homlokukon.” (Jel 7,2–3)

„A világon minden nyugtalan, nagy háborús előkészületek folynak. Nemzet fondorkodik nemzet ellen, és ország ország ellen. Isten nagy napja igen közel van. De bár a nemzetek háborúra és vérontásra gyűjtik seregeiket, az angyaloknak szóló parancs még mindig érvényes: tartsák vissza a szeleket, míg Isten szolgáit el nem pecsételték homlokukon.

A négy angyal tartja még a szelet, míg Isten szolgáit elpecsételik. Akkor a világ hatalmasságai felsorakoztatják seregeiket az utolsó nagy csatára. Milyen körültekintéssel kell hát felhasználnunk próbaidőnk kevés hátralevő szakaszát!” (HNA Biblia-kommentár VII., 968. o., „A Te Igéd igazság”, 242. o.)

„Meg kell változniuk azoknak, akik hozzászoktak, hogy szabadjára engedjék gondolataikat… Gondolataink Istenre összpontosuljanak. Most van itt az ideje a legkomolyabb erőfeszítéseknek, hogy legyőzzük az érzéki szív természetes hajlamait.” (Faith I Live By [Hit, amely által élek], 336. o.)

„Közvetlenül a nyomorúság ideje előtt minden igaz hívő elnyeri Isten pecsétjét. Akkor a négy angyal nem tartja vissza többé a négy szelet. Éhínség, döghalál, harc lesz mindenütt. Nemzet támad nemzet ellen, ország országellen. Az egész világon zűrzavar uralkodik.

Milyen az élő Isten pecsétje, amelyet népe homlokára helyeznek? Olyan jel ez, amelyet az angyalok látnak, de ember nem tudja elolvasni. A pusztító angyaloknak kell észrevenniük a megváltás jelét. Az értelmes ember felismeria Golgota keresztjének jelét Isten gyermekein. Ők elhagyták az isteni törvény megszegésének bűnét. Menyegzői ruha van rajtuk, és hűségesenengedelmeskednek Isten minden parancsának.” (HNA Biblia-kommentár VII., 968. o., „A Te Igéd igazság”, 242. o.)

„Az Úr nem bocsát meg azoknak, akik ismerik ugyan az igazságot, de szóval és cselekedettel nem engedelmeskednek parancsainak.” (Faith I Live By [Hit, amely által élek], 336. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor