Hangozzék fel a figyelmeztetés!

„Minden útjaidban megismered Őt; akkor Ő igazgatja a te útjaidat.” (Péld 3,6)

„Minden utunkban megláthatjuk Istent, aki vezeti lépteinket. Forduljunk Igéjéhez alázatos szívvel, kérjünk tanácsot Tőle, és adjuk át neki akaratunkat. Isten nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Legfőbb okunk a szombati nyugalomnap megbecsülésére és védelmezésére, hogy a szombat az a jel, amely megkülönbözteti Isten népét a világtól.

A világ által semmibe vett parancsolatot Isten népe – éppen a világ magatartása miatt – különösen tiszteli. Amikor a hitetlenek elvetik Isten Igéjét, hűséges Kálebekre van szükség, akik hittel tesznek eleget feladataiknak. Nem kérkednek, és nem ingatja meg őket a rágalmazás. A hitetlen kémek készen álltak Káleb meggyilkolására, aki látta a követ a hamis hírt hozók kezében, de ez sem riasztotta el. Üzenete volt, és azt át is adta. Isten hűséges szolgái ma is ugyanezt a lelkületet tanúsítják.

A zsoltáros így szól: »Itt az ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották a Te törvényedet. Inkább szeretem azért a Te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat.” (Zsolt 119,126–127) Amikor az emberek szorosan haladnak Krisztus oldalán, amikor Krisztus lakozik szívükben hit által, akkor Isten parancsolatai iránt érzett szeretetük annak arányában növekszik, amilyen megvetést tanúsít a világ a szent rendelkezésekkel szemben.

Ekkor írásban és szóban egyaránt az emberek elé kell tárni a szombat igazságát. Amikor megvetik a negyedik parancsolatot és annak megtartóit, a hűségesek látni fogják, hogy eljött az idő: ne rejtsék el, hanem magasztalják fel Jahve törvényét. Ki fogják bontani a zászlót, melyen a harmadik angyal üzenete, Isten parancsolatai és Jézus hite látható.

A Jézus Krisztus parancsolatait megtartók, az igazság hívei még hallgatásukkal se hagyják jóvá a törvényszegés titkos bűnét. Soha ne szűnjenek meg hangoztatni a fi gyelmeztetést… Ne rejtsük el, ne tagadjuk le, ne álcázzuk az igazságot, hanem valljuk meg és hirdessük bátran!” (Selected Messages II., 369–370. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból II., 350–351. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor