Sohasem kérkedhetünk

„Akkor mondtam: Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom: hisz a Királyt, a Seregek Urát látták szemeim!” (Ésa 6,5)

„Akik tapasztalatból ismerik a bibliai megszentelődést, alázatos lelkületet tanúsítanak majd. Mint Mózesnek, nekik is világos meggyőződésük van aszentség félelmetes fenségéről, és látják saját értéktelenségüket a Végtelen Hatalom tisztaságával és tökéletességével ellentétben.

Dániel az igazi megszentelődés példája volt. Hosszú életét az Istenért végzett nemes szolgálatban töltötte. »Kedves férfi ú« volt a menny szemében (Dán 10,11). De ahelyett, hogy tisztának és szentnek tartotta volna magát, ez a megbecsült próféta azonosult Izráel igazán bűnös voltával, amint Isten előtt esedezett népe érdekében: »Mert nem a mi igazságunkban, hanem a Te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük eléd a mi esedezésünket… Vétkeztünk, gonoszul cselekedtünk… És még szóltam és imádkoztam, s vallást tettem az én bűnömről és az én népemnek, az Izráelnek bűnéről…« (Dán 9,18. 15. 20)

Amikor Jób hallotta az Úr hangját a forgószélből, így kiáltott: »Hibáztatom magam, és bánkódom a porban és a hamuban!« (Jób 42,6) Így volt ez akkor is, amikor Ésaiás látta az Úr dicsőségét, és hallotta, amint a kérubok kiáltották: »Szent, szent, szent a Seregek Ura!« – Ésaiás ekkor ezt mondta: »Jaj nékem, elvesztem!« (Ésa 6,3. 5) Miután Pál elragadtatott a mennybe, és hallott »kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie «, azt mondja önmagáról, hogy ő minden szentek közül a legeslegkisebb (2Kor 12,2–4; Eféz 3,8). Így volt ez a szeretett tanítvány esetében is, aki szemlélve az Úr dicsőségét, »leesett az angyal lábai elé, mint egy holt« (Jel 1,17).

Akik a Golgota keresztjének árnyékában járnak, nem magasztalják fel önmagukat, nem tesznek dicsekedő kijelentéseket, miszerint szabadok a bűntől. Érzik, hogy bűnük okozta a haláltusát, amely megtörte Isten Fiának szívét, és ez a gondolat megalázkodáshoz vezeti őket. Akik a legközelebb élnek Jézushoz, azok értik legtisztábban az emberiség esendőségét és bűnös voltát, s egyetlen reményük a megfeszített és feltámadott Üdvözítő érdemében van.” (Revival and Beyond [Megújulás, és ami azon túl következik], 14–15. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor