Az egész ember megszentelődése

„Megújuljatok pedig a ti elmétek lelke szerint, és felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.” (Eféz 4,23–24)

„Az igazságnak az egész embert meg kell szentelnie: gondolkodását, szellemi képességeit, szívét, erejét. Életerőit nem pazarolhatja érzéki tettekre, ezeket le kell győznie, másként azok győzik le őt. A gondolatoknak meg kell tisztulniuk. Mivé válhattak volna emberek, ha megértik, hogy a testükkel való bánásmódjuk elválaszthatatlanul összefügg a gondolkodás és a szív életerejével és tisztaságával!

A keresztény eljut a megszentelődést hozó tapasztalatra. A bűntudat egyetlen szégyenfoltja nélkül a lelkiismeretén, a romlottság egyetlen szennyfoltja nélkül a lelkén. Isten törvényének lelki jellegét, korlátozó elveivel együtt, befogadja életébe. Az Üdvözítő iránti tökéletes szeretet izzása eltávolítja az akadályokat, melyeket Sátán állít az emberi lélek és Isten közé. Isten akarata az ember akaratává válik, így akaratunk tiszta, emelkedett, kifi nomult, megszentelt lesz. Az ilyen ember arca a menny fényét tükrözi, teste a Szentlélek alkalmas temploma. Jellemét szentség ékesíti, Isten érintkezni tud vele, mert lelke Istennel áll összhangban.

Isten szeretné megértetni velünk, hogy joga van az értelmünkhöz, lelkünkhöz, testünkhöz és lelkületünkhöz – mindenhez, amink van. Övé vagyunk a teremtés és a megváltás által. Mint Alkotónk, teljes szolgálatunkra tart igényt. Mint Üdvözítőnk, tulajdonjogán felül a szeretetünkre is igényt tarthat, mindent felülmúló szeretetünkre. Ezeknek az igénynek kell eleget tennünk életünk minden percében… Testünk, lelkünk, életünk az Övé, nem csupán mert az Úr ingyen ajándékai, hanem mert szüntelenül ellátja javaival, áldásaival, mert erőt ad képességeink használatára.

»Valakik befogadják Őt, hatalmat kapnak arra, hogy Isten fiaivá legyenek, azok, akik az Ő nevében hisznek.« (Ján 1,12) …Isten fi ai Krisztust fogják képviselni jellemükkel. Cselekedeteiket Jézus  gyöngédsége, együttérzése, szeretete és tisztasága teszi kedvessé. S minél teljesebben engedjük át értelmünket és testünket a Szentléleknek, áldozatunk annál jobb illatú lesz.” (HNA Biblia-kommentár VII., 909. o., „A Te Igéd igazság”, 205. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor