Együttműködve Istennel

„Aki titeket a bűntől megőrizhet, és az Ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, nagy örömmel…” (Júd 24)

„Krisztus engedelmes volt a törvény minden kívánalma iránt… Tökéletes engedelmessége által lehetővé tette minden ember számára, hogy engedelmeskedjék Isten parancsainak. Amikor alárendeljük magunkat Krisztusnak, a szív egyesül az Ő szívével, az akarat beleolvad akaratába, az értelem eggyé válik Jézus gondolkodásmódjával, a gondolatokat Ő irányítja, az Ő életét éljük.

Ez jelenti felöltözni Krisztus életszentségének ruháiba. Akkor, amint az Úr ránk néz, nem a fügefalevél ruházatot látja, nem a bűn mezítelenségét, hanem saját igaz életének fehér ruháját, amely az Isten törvénye iránti tökéletes engedelmesség.” (Faith I Live By [Hit, amely által élek], 113. o.)

„A megváltás terve által Isten biztosította a lehetőséget minden bűnös jellemvonás és minden kísértés legyőzésére, bármilyen erősek is azok.” (Selected Messages I., 82. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból I., 75. o.)

„A legerősebb kísértés sem mentség a bűnre. Bármilyen nagy nyomás nehezedik a lélekre, a vétkezés saját cselekedetünk. Nincs sem földi, sem ördögi hatalom, amely bárkit bűnre tudna kényszeríteni. Az akarat egyezik bele, a szív enged, másként a szenvedély nem képes bűnre bírni az értelmet, és a romlottság sem képes diadalmaskodni az igazságosság felett.” (Signs of the Times, 1913. április 15.)

„Ha Immanuel vérfoltos zászlaja alá állsz, sohasem kell engedned a kísértésnek, mert az lesz melletted, aki képes megtartani téged az elbukástól.” (Our High Calling [Magasztos elhívásunk], 19. o.)

„Egyetlen bűnös jellemtulajdonságot sem leszünk kénytelenek megtartani… (Eféz 2,1–6). Amint az isteni természetben részesülünk, a rosszra való öröklött és felvett hajlamokat az Úr eltávolítja jellemünkből, erőt és hatalmat ad a jóra. Ha mindenkor az isteni tanítótól tanulunk, naponta az Ő természetében részesülve együttműködünk Istennel a sátáni kísértések legyőzésében. Isten munkálkodik, és az ember is munkálkodik, hogy egy lehessen Krisztussal, amint Krisztus is egy az Atyával. Akkor majd Krisztussal együtt lehetünk a mennyei helyeken. Gondolataink békésen és biztonsággal nyugodnakmeg Jézusban.” (HNA Biblia-kommentár VII., 943. o., „A Te Igéd igazság”, 226. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor