Krisztus a mi segítőnk és szabadítónk

„Mert miképpen egy ember engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.” (Róm 5,19)

„Mivel az elbukott ember saját erejével nem tudott győzni Sátán ellen, Krisztus eljött a menny királyi udvarából, hogy az emberi és isteni erőt egyesítve segítsen rajtunk. Krisztus tudta, hogy Ádám hatalmas kiváltságai révén ellenállhatott volna Sátán kísértéseinek az Édenben, és győzhetett volna a gonosz felett. Azt is tudta, hogy az Édenkerten kívül nem volt lehetséges az ember számára, hogy saját erőből elutasítsa Sátán kísértéseit, mivel a bűneset elválasztotta őt Isten világosságától és szeretetétől. Hogy reményt hozzonaz életünkbe, és megmentsen a teljes romlástól, Krisztus megalázta magát és felvette az emberi természetet, hogy isteni erejét emberi erővel egyesítve saját szintünkön érhessen el bennünket. Az elbukott emberek számára megszerzi azt az erőt, amelyhez saját maguktól nem juthatnának hozzá, s így az Ő nevében győzni tudnak Sátán kísértései fölött.

Ádám és Éva igen kedvező körülményeknek örvendhetett a mennyben. Kiváltságuk volt, hogy Istennel és az angyalokkal beszélhessenek. A bűn kárhoztatása nélkül éltek. Isten és az angyalok világossága vette őket körül, Teremtőjük tanította őket. Mindezek ellenére elbuktak a ravasz ellenség hatalma és kísértései alatt. Az elbukott embert nem veszik körül Ádám és Éva édeni körülményei. Négyezer év óta az emberiség egyre távolabb került Istentől, ezért kísértései felismeréséhez, megértéséhez és legyőzéséhez szükséges bölcsessége és ereje fokozatosan gyengült, míg Sátán diadalmas uralomra tett szert a Földön. Az étvágy és a szenvedély, a világ és a hivalkodás szeretete a gonoszság gyökerei. Ezekből sarjadt mindenféle bűn, erőszak és romlás.” (Selected Messages II., 279–280. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból II., 261–262. o.)

„Életünk összekuszálódhat, de amint alávetjük magunkat a bölcs Mesternek, Ő olyanná alakíthatja  életünket és jellemünket, amely majd az Ő dicsőségét szolgálja. Azt az embert pedig, akinek jelleme Krisztus dicsőségét, jellemét mutatja be, befogadják Isten országába.” ( Jézus élete, 331. o., magyar kiadás: 282. o.) „Mindenki, aki hit által engedelmeskedik Isten parancsolatainak, eléri a bűntelenségnek azt az állapotát, amelyben Ádám élt bűnbeesése előtt.” (Signs of the Times, 1902. július 23.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor