Isten pecsétje és a fenevad bélyege

„Kösd be e bizonyságtételt, és pecsételd be e tanítást tanítványaimban!”(Ésa 8,16)

„Az élő igazak elnyerik Isten pecsétjét a próbatétel lezárulása előtt.” (SelectedMessages I., 66. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból I., 60. o.) „Isten jele, azaz pecsétje a szombat megtartása, amely az Úr által a teremtés emlékére létrehozott intézmény. »Azután szólt az Úr Mózesnek, mondván: Te szólj az Izráel fi ainak, mondván: Az én szombatimat bizony megtartsátok; mert jel az énközöttem és tiköztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek.” (2Móz 31,12–13) Ez a bibliai ige világosan Isten és népe közötti jelnek nevezi a szombatot. A fenevad jele ennek az ellenkezője: a hét első napjának megtartása. Ez a jegy a pápai tekintély felsőbbségét elismerő embereket különbözteti meg azoktól, akik Isten tekintélyét ismerik el.” (Bizonyságtételek VIII., 117. o.)

„A vasárnapünneplés ma még nem a fenevad jele, s mindaddig nem is less az, amíg meg nem jelenik a rendelet a bálvány tisztelésére. Eljön az idő, amikor ez a nap lesz a próba.” (HNA Biblia-kommentár VII., 977. o., „A Te Igéd igazság”, 248. o.)

„Még senki sem vette fel a fenevad bélyegét. A próbaidő még nem jött el. Minden egyházban vannak igaz keresztények. Senki sem kárhoztatható addig, amíg nincs világossága, és nem látja a negyedik parancsolat kötelező érvényét. De amikor kiadják a rendeletet, amely kierőlteti a vasárnap megünneplését, és a harmadik angyal hangos kiáltása fi gyelmezteti az embereket, felszólítva őket, hogy ne imádják a fenevadat és képét, világos vonal húzódik majd a hamis és az igaz között. Akik akkor is, továbbra is megszegik a törvényt, elnyerik a fenevad bélyegét.

Ha az igazság világossága feltárult előtted, nyilvánvalóvá tette a negyedik parancsolat szombatját, és megmutatta, hogy Isten Igéjében semmi alapja nincs a vasárnap megünneplésének, s te még mindig a hamis szombathoz ragaszkodsz, visszautasítva, hogy megszenteld a szombatot, amelyet Isten az »én szent napomnak« nevez – felveszed a fenevad bélyegét. Mikor történikez? Amikor behódolsz annak a rendeletnek, amely megparancsolja, hogy ne dolgozzunk vasárnap és ezen a napon imádjuk Istent – miközben tudod, hogy egyetlen szó sincs a Bibliában, amely arra utalna, hogy a vasárnap különb a többi munkanapnál. Ekkor felveszed a fenevad bélyegét, és elveted Isten pecsétjét.” (Evangelizálás, 234–235. o.)

„Még egy kevés idő, és Isten elpecsételi minden gyermekét. Ó, bárcsakhomlokunkra kerülhetne az Úr jele, amikor az angyal kimegy, hogy elpecsételje Isten szolgáit!” (Review

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor