Sátán megszemélyesíti Krisztust I.

„De fejeteknek egy hajszála sem vész el.” (Luk 21,18)

„Az antikrisztus az igazi Krisztusként jelenik majd meg, és ekkor Isten törvényét teljesen hatályon kívül helyezik mindenütt a világon. Az Isten elleni lázadás beérik. E lázadás valódi vezetője, Sátán a világosság angyalának öltözik. Megtéveszti az embereket, akik Isten helyett őt magasztalják, istenítik. De a Mindenható közbelép, és elhangzik az ítélet a hitehagyó egyházak felett, amelyek egységre léptek Sátán felmagasztalására. »Ennekokáért egy nap jönnek reá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; s tűzzel égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt.« (Jel 18,8)” (Bizonyságtételek prédikátoroknak, 62. o.)

„A világosság angyalának álcázva Sátán mint csodatévő jár a földön. Gyönyörű szavakkal, fennkölten szól majd, és jó cselekedeteket hajt végre. Megszemélyesíti Krisztust, de egy ponton jelentős különbség mutatkozik: Sátán elfordítja az embereket Isten törvényétől.” (Fundamentals of Christian Education [A keresztény nevelés alapjai], 471–472. o.)

„Kijelenti majd, hogy a szombatot a hetedikről a hét első napjára változtatták, és mint a hét első napjának ura mutatja be ezt a hamis szombatot – az iránta való hűség próbájaként.” (153. kézirat, 1902)
„Lehetetlen leírni Isten népének tapasztalatait, akik a mennyei dicsőség megnyilvánulása és a múlt üldözéseinek ismétlődése közepette élnek majd. Az Isten trónjáról előtörő fényben fognak járni. Menny és Föld között állandó lesz az érintkezés. Sátán – gonosz angyalaival körülvéve – azt állítja majd, hogy ő az Isten, és mindenféle csodákat művel, hogy ha lehet, elhitesse a választottakat is. Sátán utánozni fogja Isten népének csodáit is. Isten megpróbált és megvizsgált népe Mózes II. könyve 31,12–18 jelében talál erőt. Az élő Igére kell alapozniuk: »Meg van írva«. Az Ige az egyedüli alap, amelyen biztonsággal megállhatunk.” (Bizonyságtételek IX., 16. o., magyar kiadás: 8. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor