Isten mindvégig velünk lesz

„És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr! Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fi án? És ha elfeledkeznének is ezek: én terólad el nem feledkezem.” (Ésa 49,14–15)

„És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr! Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fi án? És ha elfeledkeznének is ezek: én terólad el nem feledkezem.” (Ésa 49,14–15)

„Sátán csodákat tesz majd, hogy megtévesszen. Uralmát mindenek felett valónak tünteti fel. Úgy tűnik, hogy az egyház is elbukik, azonban mégsem nem esik el. Megmarad, mialatt a bűnösök Sion falán kirostáltatnak – a polyva elválik a drága gabonától. Ez rettenetes megpróbáltatás, de meg kell történnie. Csak akik győztek a Bárány vére és bizonyságtételének beszéde által, találtatnak majd hűnek és igaznak, akiken nincs a bűn foltja és szennye, és akiknek szájában nincs álnokság… Ők a maradék: megtisztítják lelküket az igazságnak való engedelmesség által, erőt gyűjtenek a próbákból, s a szentség szépségét nyújtják a mindenütt tapasztalható hitehagyás közepette.” (HNA Biblia-kommentár, 911. o.)

„Tudom, hogy az Úr szereti egyházát, s azt nem szabad feldarabolni vagy független egységekre szakítani. Ez hatalmas következetlenség lenne. A legkisebb bizonyítékunk sincs arra nézve, hogy ilyesminek be kellene következnie. Akik hallgatnak erre a hamis üzenetre és másokat is igyekeznek befolyásolni, azok olyan megtévesztés áldozatai, mely további csalások befogadására készíti elő őket, és végül a megsemmisülésükhöz vezet. (…) Nem léphetünk le az Úr által készített alapokról. Nem léphetünk be semmilyen új szervezetbe, mert az egyenlő lenne az igazság elhagyásával.” (Selected Messages II., 68–69., 390. o., Szemelvények E. G. White írásaiból II., 66., 369. o.)

„Bátorítást és áldást nyertem, amint megértettem, hogy Izráel Istene még mindig vezeti népét, és továbbra is velük lesz, mindvégig.” (Generálkonferenciai Bulletin, 1913. május 27., 165. o.)

„Az egyház, amely Isten legdrágább kincse a Földön, nemsokára megvívja legnagyobb küzdelmét. A gonoszok szövetségét alulról jövő erő hatja át. Sátán minden lehetséges módon gyalázza a választottakat, akiket nem tudott becsapni és megtéveszteni találmányaival és hamisságaival. De Krisztus, akit az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelt jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát, aki képviselőnk és vezetőnk, vajon bezárja szívét, visszavonja kezét, vagy megmásítja ígéretét? Nem, soha, soha.” (Bizonyságtételek prédikátoroknak, 20. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor