Egység a hangos kiáltás idején

„Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.”
(Ésa 60,1–2)

„Amint a próbák sűrűsödnek körülöttünk, láthatóvá válik sorainkban, ki hová tartozik. Vannak olyanok, akik ma késznek mutatkoznak magukra ölteni a harci fegyverzetet, de az igazi veszedelem idején nyilvánvalóvá teszik, hogy nem szilárd sziklára építettek, s engedni fognak a kísértéseknek. Akiknek nagy világosság és kiváltság adatott, de nem hatott rájuk, azok valamilyen ürüggyel elpártolnak Krisztus követőitől. Mivel nem fogadták be az igazság szeretetét, hallgatnak az ellenség félrevezetésére.

Elpártolnak a hittől, és megtévesztő lelkekre, ördögi tanításra hallgatnak. De amikor az üldözés vihara ránk tör, az igazi bárányok hallani fogják az igaz pásztor hangját. Önfeláldozóan igyekeznek majd megmenteni az elveszetteket. Sokan, akik eltévelyedtek a nyájtól, visszatérnek, hogy kövessék a jó Pásztort. Isten népének tagjai közelednek majd egymáshoz, s egységesen szállnak szembe az ellenséggel. A közös veszedelemre tekintettel megszűnik az elsőbbségre törekvés; nem lesznek viták, hogy ki számít a legnagyobbnak. Az igazi hívők közül senki sem mondja majd: »Pálé, Apollósé vagy Kéfásé vagyok!« Mindegyikük bizonyságtétele ez lesz: »Krisztushoz ragaszkodom, benne örvendek, személyes Üdvözítőmben.«” (Bizonyságtételek VI., 400–401. o.)

„Amint a harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá növekszik, nagy hatalom és dicsőség kíséri hirdetését. Isten követőinek arca mennyei világossággal ragyog majd.” (Bizonyságtételek VII., 17. o., magyar kiadás: 9. o.)

„Az országok néhány vezetőjének – akik Isten eszközei – hatalmában áll majd, hogy gátat vessenek sok-sok gonoszságnak. Így a munka tovább folyhat, míg a harmadik angyal üzenete betölti rendeltetését. A harmadik angyal hangos kiáltásakor az ilyen vezetők előtt lehetőség nyílik befogadni az igazságot. Néhányan megtérnek majd, és kitartanak a szentekkel a nyomorúság idején át.” (Bizonyságtételek I., 203–204. o., magyar kiadás: 195. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor