A rostálás ideje

„Mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.” (Mát 24,12)

„Isten követői elpecsételtetnek a homlokukon – ez a pecsét vagy jel nem látható, de kifejezi értelmi és lelki megállapodottságukat az igazságban: nem lehet megingatni őket. Amint Isten népét elpecsételik, és felkészültek a rostálásra, a rostálás be is fog következni. Valójában már el is kezdődött. Isten büntetései már elérték a Földet, hogy tudhassuk, mi következik.” (HNA Biblia- kommentár IV., 1161. o.)

„Gyorsan közeledik az idő, amikor nagy lesz a bizonytalanság és a fejetlenség. Sátán angyalruhába öltözik, hogy ha lehetséges, megtévessze még a választottakat is. »Sok isten lesz majd és sok úr«, fújni fog a tanítás mindenféle szele, s ránk akarják erőszakolni a fenevad bélyegét. Akik általában meghajoltak

a világ követelményei előtt, és a világi szokásokhoz szabták magukat, azok könnyebben behódolnak majd a földi hatalmaknak, mintsem hogy kitegyék magukat a gúnynak, sértegetésnek, a börtönnel és halállal való fenyegetésnek.

Küzdelem dúl majd Isten és az emberek parancsai között, s ekkor különítik el a gyülekezetekben az aranyat a salaktól. Akkor világosan meg lehet különböztetni a valódi istenfélelmet a látszattól és a hamisítványtól. Sok, ragyogásáért nagyra tartott csillag fog kihunyni a sötétben. Polyvafelhőket hord majd a szél még onnan is, ahol mi csak tiszta búzát látunk. Mindazok, akik magukra öltik ugyan a szenthely díszeit, de nem öltöznek Krisztus igazságos tetteibe, szégyenteljes mezítelenségükben mutatkoznak majd meg.” (Bizonyságtételek V., 80–81. o., magyar kiadás: 63–64. o.)

„De lesznek emberek, akik elfogadják az isteni igazságot, és ők veszik majd át azok helyét, akik eltávoztak az igazságtól… Igazi keresztény elveket valló emberek állnak a helyükre, és megbízható, hűséges szolgái lesznek Istennek, hogy valódi jelentőségében és egyszerűségében képviseljék Isten szavát. Az Úr majd úgy munkálkodik, hogy a hűtlenné váltak elkülönülnek az igazaktól és hűségesektől… A sorok nem fogyatkoznak meg. A szilárdak és igazak betöltik az űrt, amit azok hagytak maguk mögött, akik elpártoltak és hitehagyók lettek.” (97. kézirat, 1898)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video