. Az igazság elferdítése

„Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott – ne higgyétek!” (Mát 24,23)

„A hitehagyás végső fejleményeinek kibontakozása előtt bekövetkezik a hit zűrzavara. Nem lesznek tiszta és határozott elgondolások Isten titkára vonatkozóan. Az egyik igazságot a másik után ferdítik el.” (Signs of the Times, 1894. május 28.)

„Miután az igazság bizonyságul hirdettetett minden nemzetnek, a gonoszság minden elképzelhető ereje működésbe lép. Megzavarja a gondolkodást, sok hanggal harsogva: »Itt a Krisztus, ott a Krisztus!… Ez az igazság! Üzenetem van Istentől… Nagy világossággal küldött engem!« Eltávolítják a tájékozódási pontokat, és megkísérlik ledönteni hitünk oszlopait. Még határozottabb erőfeszítés történik majd a hamis nyugalomnap felmagasztalására, és hogy magát Istent is megvessék annak a napnak az elvetésével, amelyet Ő megáldott és megszentelt. A hamis nyugalomnapot pedig elnyomó törvénnyel fogják az emberekre kényszeríteni.” (HNA Biblia-kommentár VII., 985. o., „A Te Igéd igazság”, 252. o.)

„Mindenféle csalások tanúi lehetünk a jövőben, de mi szilárd alapokra akarunk helyezkedni. Abból, amit az Úr megalapozott, egy gombostűfejnyit sem vehetünk el. Az ellenség hamis tanokat szeretne behozni, például azt, hogy a szentély nem is létezik. Ez éppen az a hittétel, amely miatt eltávolodnak a hittől.” (Evangelizálás, 224. o., magyar kiadás: 111. o.)

„Olyan hamis álmok és látomások tanúi leszünk, amelyekben lesz némi igazság, mégis eltávolítanak az eredeti hittől. Az Úr adott az embernek egy elvet, amely által ellenőrizheti ezeket: »A törvényre és bizonyságtételre hallgassatok!

Ha nem ekként szólnak, akkor nincs bennük világosság.« (Ésa 8,20 – az angol fordítás szerint)” (Selected Messages II., 98. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból II., 94. o.) „Amint közeledünk a vég idejéhez, a hamisság úgy összevegyül az igazsággal, hogy csak azok lesznek képesek megkülönböztetni az igazat a tévedéstől, akik a Szentlélek vezetése alatt állnak. Mindent meg kell tennünk, hogy megtartsuk az Úr útját. Semmi esetre sem szabad elfordulnunk vezetésétől, hogy emberekbe vessük bizalmunkat. Az Úr angyalai megbízást kaptak, hogy szigorúan őrködjenek azok felett, akik bíznak Istenben, és ezek az angyalok mindig a segítségünkre lesznek, amikor szükségünk van rájuk.

Mindennap az Úrhoz kell járulnunk a hit teljes bizonyosságával, és Tőle kell bölcsességet kérnünk… Azok, akiket az Úr szava vezérel, teljes bizonyossággal különbséget tesznek igazság és hamisság, bűn és igaz élet között.” (HNA Biblia-kommentár VII., 907. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor