Az eladás és a vásárlás tilalma

„…senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.” (Jel 13,17)

„Közeledik az idő, amikor semmilyen áron sem tudunk majd adni-venni. Rövidesen rendelet jelenik meg, hogy akin nem éktelenkedik a fenevad jele, az nem adhat el és nem vehet semmit.” Bizonyságtételek V., 152. o., magyar kiadás: 113. o.) „Vallásos hatalmak, melyek azt állítják, hogy a menny szövetségesei és a Bárány lelkülete uralkodik bennük, tetteikkel bebizonyítják, hogy szívük gonosz, Sátán bujtogatja és irányítja őket. Közeleg az idő, amikor Isten népét üldözni fogják azért, mert a hetedik napot szenteli meg.” (Bizonyságtételek IX., 229. o., magyar kiadás: 155–156. o.) „Eljön az idő, amikor a parancsolatok megtartói sem nem adhatnak, sem nem vehetnek. Siess kiásni elrejtett talentumaidat! Ha Isten pénzt bízott rád, légy hűséges a gondjaidra bízott javak tekintetében, csomagold ki a kendődet, és küldd el talentumaidat a pénzváltókhoz, hogy amikor Krisztus eljön, kamatostól kaphassa vissza azt, ami az Övé. A legvégén, amikor ez a mű lezárul, sokan ezreket tesznek majd szívesen az oltárra. Férfiak és nők áldott kiváltságnak érzik majd a részvételt a munkában, amikor lelkeket készítenek fel, hogy megálljanak Isten nagy napján. Nagy összegeket adnak majd olyan készségesen, mint ma pár dollárt. Ha Krisztus szeretete égne hitvalló népe szívében, ugyanez a lelkület nyilatkozna meg ma is. Ha felismernék, milyen közel van mindenek vége, olyan készséggel áldoznák oda javaikat, ahogyan az ősegyház tagjai tették. Olyan igyekezettel munkálkodnának Isten ügyéért, ahogy világi emberek dolgoznak azért, hogy gazdagságra tegyenek szert. Krisztus követői tapintatosan és rátermetten, önzetlen munkálkodással igyekeznek anyagi javakat szerezni, nem azért, hogy felhalmozzák, hanem hogy az Úr kincstárába vigyék.” (Historical Sketches [Történeti vázlatok], 292. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor