Vasárnapi missziómunka

„Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.” (2Tim 4,2)

„A vasárnaptörvényekkel való dacolás csak erősíti a türelmetlen, vakbuzgó vallásos embereket, akik arra törekednek, hogy a vasárnapünneplést rendeletekkel tegyék kötelezővé mindenki számára. Ne adjunk okot nekik arra, hogy törvényszegőnek nevezhessenek bennünket! S ha csupán olyan embereket kell majd féken tartaniuk, akik sem Istent, sem embert nem tisztelnek, a korlátozás már nem lesz olyan érdekes és fontos nekik, s belátják, hogy következetlenség és nem is megfelelő számukra olyan szigorúan betartatni a vasárnapünneplést előíró törvényeket. Bibliával a kezetekben folytassátok tovább a lélekmentést! Az ellenség meglátja majd, hogy saját ügyének árt. Nem vesszük magunkra a fenevad bélyegét, ha bölcsen fenntartjuk a békességet – ha semmi botránkoztatót nem teszünk, és időnket a legfontosabb tevékenységekre fordítjuk. Ha a vasárnapot hittérítésre használjuk, kivesszük az ostort az önkényeskedő vakbuzgók kezéből, akiknek tetszene, ha megalázhatnák a hetedik napot ünneplő hívőket. Amikor észreveszik, hogy látogatásra használjuk a vasárnapot, és megnyitjuk az emberek előtt a Szentírást, belátják, hogy kárba veszett fáradság törvényekkel akadályozni a munkánkat. A vasárnapot a mű különböző ágainak fejlesztésére használhatjuk, így sokat tehetünk az Úrért. Szabadtéri összejöveteleket tarthatunk, és magánházakban Biblia-órákat. Aki tud, cikket írhat ezen a napon. Amikor csak lehetséges, vasárnap is tartsatok istentiszteletet! Tegyétek az összejöveteleket igen vonzóvá. Énekeljetek igaz énekeket az újjáéledésről, szóljatok a mértékletességről és az igazi vallásos életről. Így sokat tanulhattok a lélekmentésről, és sok embert elérhettek. A hét első napja megünneplésének törvénye a hitehagyott kereszténység terméke. A vasárnap a pápaság gyermeke, s a keresztény világ Isten szent nyugalomnapja fölé emelte. Isten népe semmilyen körülmények között ne hódoljon neki. Mégis szeretném, ha megértenénk, hogy nem Isten akaratát cselekedjük, ha kenyértörésre visszük a dolgot, amikor Isten azt akarja, hogy elkerüljük az összecsapást…” (Bizonyságtételek IX., 232–233., 235. o.)

„Élő bizonyságtételnek kell megjelennie Isten hitvalló népe életében, hogy a világ megláthassa: ebben a korban, amikor a gonosz uralkodik, mégis van egy nép, amely félreteszi saját akaratát, s arra törekszik, hogy Isten akaratát cselekedje – egy nép, amelynek szívébe és életébe Isten törvénye van beírva.” (Counsels to Parents, Teachers and Students [Tanácsok szülőknek, tanítóknak és diákoknak], 322. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video