A nyomorúságos idő

„Ezek után láttam négy angyalt állni a földnek négy szegletén, a föld négy szelét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára.” (Jel 7,1)

„Négy hatalmas angyal még tartja a föld négy szelét. Rettenetes pusztító erőket tartanak kordában, hogy ne tomboljanak teljes dühöngéssel. A »szelek« a nemzetek végzetes összecsapásra való felindulása lesz, miközben angyalok »tartják a négy szelet«, megtiltva, hogy Sátán gyakorolja rettenetes hatalmát, amíg Isten szolgái el nem pecsételtetnek.” (Review and Herald, 1887. június 7.) „Az idők jelei bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a menny ítéletei most válnak valóra, és az Úr napja közel van. A napilapok is tele vannak utalásokkal egy jövőben kirobbanó heves konfl iktusra. A vakmerő rablások, sztrájkok, lopások, gyilkosságok mindennaposak. Démonok uralta emberek gyilkolnak férfiakat, nőket, sőt kicsi gyermekeket. Mindez azt igazolja, hogy közel a vég. Isten Lelkének korlátozó, féken tartó hatalma lassan visszavonul a világból. A hurrikánok, viharok, szárazföldi és tengeri katasztrófák szinte egymást érik. Az Isten Fiának közeli eljöveteléről szóló jelek igen felszaporodnak körülöttünk, de mindennek sokkal kisebb jelentőséget tulajdonítunk, mint amilyen a valóságban… Olyan időben élünk, amikor annyi szomorúság és baj tapasztalható a világban, amit semmilyen emberi balzsam sem képes meggyógyítani. Még mielőtt az utolsó nagy pusztulás világunkra jön, az emberi nagyság és bölcsesség hivalkodó emlékművei porba omlanak. Isten büntető ítéletei azokat sújtják, akik a nagy világosság ellenére is a bűn útját járták. Tűzbiztosnak tartott, drága épületeket emelnek, de amint Sodoma elpusztult az isteni bosszúállás lángjaiban, úgy válnak majd hamuvá ezek a büszke épületek is. Láttam mérhetetlen pénzért megépített hajókat, melyek a hatalmas hullámokkal birkóztak, de minden kincsükkel, minden utasukkal elsüllyedtek… De a mindenfelé tomboló zűrzavar ellenére Istenért kell munkát végezni a világban.” (Signs of the Times, 1901. október 9.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor