Háborúk az utolsó napokban

„Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy szélvész támad a föld széleitől.” (Jer 25,32)

„Nemsokára súlyos bajok támadnak a nemzetek között – bajok, amelyek nem szűnnek meg Jézus eljöveteléig. Most össze kell tartanunk, mint soha azelőtt, szolgálva Őt, aki elkészítette trónját a mennyben, és aki uralkodik mindenek felett. Isten nem hagyta el az Ő népét, és a mi erőnk abban rejlik, hogy nem hagytuk el Őt. Isten ítéletei sújtják a Földet. A háborúk és háborúk hírei, a tűz és az árvizek pusztítása világosan beszél arról, hogy a nyomorúságos idő, amely mindvégig növekedni fog, igen közel van. A világot háborús hangulat tartja izgalomban. Dániel könyve 11. fejezetének jövendölései már majdnem elérték végső teljesedésüket.” (Welfare Ministry [Jóléti szolgálat], 136. o.) „Nemsokára olyan heves viszály robban ki a nemzetek között, amit most még nem látunk előre. Uralkodók és állami vezetők, bizalmi és felelős állásokat betöltő férfiak, minden néprétegből való gondolkodó nők és férfiak figyelmüket a körülöttünk zajló eseményre irányítják. Figyelik a feszült, nyugtalan kapcsolatokat, amelyek a népek között alakultak ki. Figyelik azt a feszültséget, hevességet, amely mindent magával ragad a Földön – felismerik, hogy hamarosan valami nagy és megtévesztő dolog történik, s a világ megdöbbentően nagy válság előtt áll. Egy pillanatnyi szünetet kaptunk Istentől. A mennyből kölcsönzött minden erőnket arra kell használnunk most, hogy a tudatlanságban veszteglőkért munkálkodjunk. Nem szabad késlekednünk. Az igazságot kell hirdetni a Föld sötét helyein… Nagy munkát kell elvégeznünk, és ezt a munkát azokra bízták, akik ismerik a korunkra vonatkozó igazságot. (…) A Föld történelmének utolsó jeleneteiben háború fog tombolni. Dögvész, csapás és éhség pusztít majd. A mély vizek kilépnek medrükből. Tűz és árvíz pusztít életet és vagyont. El kell készülnünk azokra a lakóhelyekre, amelyeket Krisztus készített az Őt szeretőknek. Ott nyugalom lesz, távol a földi konfl iktusoktól.” (Review and Herald, 1910. november 17.; 1897. október 19.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video