A három angyal üzenete

„Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.” (Mal 4,5)

„Nagy reformra van szükség egy olyan nép felkészítéséhez, amely meg tud állni Isten napján. Isten látta, hogy sokan nem készülnek az örökkévalóságra azok közül, akik az Ő követőinek vallják magukat. Az irgalmas Isten intő üzenetet akart küldeni népének, felébresztve őket kábultságukból, hogy felkészüljenek az Úr eljövetelére. Ez az intés a Jelenések könyve 14. fejezetében található. E fejezet szerint a mennyei lények háromszoros üzenetet hirdetnek. Az üzenet nyomában visszatér a Földre az Emberfia, hogy learassa »a földnek aratnivalóját«.” (A nagy küzdelem, 311. o., Korszakok nyomában, 278. o.) „Az ég közepén repülő angyalok, akik figyelmeztető üzenetet hirdetnek a világnak, azokat az embereket jelképezik, akik e Föld történelmének utolsó napjaiban élnek. Senki sem hallja ezeknek az angyaloknak a hangját, mert jelképesek; Isten népét ábrázolják, amely a mennyei világgal összhangban munkálkodik.” (Life Sketches , 429. o.) „A három angyal üzenete kiegészíti egymást, háromszoros világosságot árasztva az emberiségre. Jelenések könyvében János azt mondja: »Láttam más angyalt leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma van, és a föld fénylett az ő dicsőségétől.« Ez pedig a világnak hirdetett háromszoros figyelmeztető üzenetet ábrázolja.” (HNA Biblia-kommentár, 985. o.) „Jelenések könyve 18. fejezete arra az időre mutat, amikor a hármas intés elutasításának következményeként az egyház teljesen eljut a második angyal által megjövendölt állapotba, és Isten felszólítja a még Babilonban levő népét, hogy szakadjon el attól a közösségtől. Ez az üzenet az utolsó, amelyet a világ kap; és ez az üzenet elvégzi a maga munkáját. Amikor azok, »akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban« (2Thess 2,12), Sátán súlyos csalása következtében elhiszik a hazugságot, akkor az igazság fénye ráragyog mindazokra, akiknek a szíve nyitva van a befogadására. Az Úr minden gyermeke, aki még Babilonban van, hallgat e hívásra: »Fussatok ki belőle, én népem!« (Jel 18,4)” (A nagy küzdelem, 390. o., Korszakok nyomában, 348–349. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor