A szombat teljesebb hirdetése

„És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az Ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait.” (Jel 14,6–7)

„A nyomorúságos idő kezdetén, amint Isten népe elindul, hogy erőteljesebben hirdesse a szombatot, betöltekezik Szentlélekkel. (…) Az itt említett nyomorúságos idő kezdete nem arra az időre utal, amikor a csapások elkezdődnek, hanem a kitöltetésük előtti rövid időre, miközben Krisztus még a szentélyben van. Akkor, mialatt a megváltás műve lezárul, nyomorúság lesz a Földön, és a nemzetek haragja felgerjed, mert bár gátolják, mégsem tudják megakadályozni a harmadik angyal munkáját. Akkor jön el a késői eső, a felüdülés az Úr színe elől, hogy erőt adjon a harmadik angyal hangos kiáltásának, és elkészítse a szenteket, hogy megálljanak abban az időszakban, amikor a hét utolsó csapás kitöltetik.” (Early Writings [Korai írások], 33., 85–86. o.) „A Jelenések könyve 14. fejezetének angyala olyan üzenetet képvisel, amelyet hirdetni kell a világnak, mielőtt Jézus eljön az ég felhőiben… Közvetlenül ezt megelőzően az emberek figyelmét fel kell hívni Isten lábbal tiport törvényére… Látják, hogy a hetedik nap megünneplése helyett, egy olyan nap helyett, amelyet Isten megszentelt, és amely felől megparancsolta, hogy sabbathként megtartsák, ők a hét első napját ünneplik. Őszintén vágyódnak arra, hogy Isten akaratát cselekedjék, és elkezdik kutatni a Szentírást, hogy valamilyen bibliai forrást találjanak erre a szokásra, s felmerül a kérdés: el kell-e fogadnunk a népszerűtlenné vált igazságot és engedelmeskedjünk-e Isten parancsainak, vagy haladjunk együtt továbbra is a világgal, emberek parancsainak engedelmeskedve? Nyitott Bibliával a kezükben sírnak és imádkoznak, igehelyet igehellyel vetnek össze, míg meg nem győződnek az igazságról, majd lelkiismeretesen állást foglalnak mint Isten parancsainak megtartói.” (Signs of the Times, 1887. május 5.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor