Valódi és hamis megújulás

„És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az Ő szájának leheletével, és megsemmisít az Ő megjelenésének feltűnésével.” (2Thess 2,8–9)

„Pál apostol a thesszalonikabelieknek írt második levelében úgy mutat Sátánnak a spiritizmus által végzett különleges tevékenységére, mint amelyre közvetlenül Krisztus második eljövetele előtt kerül sor. A spiritizmus ereje »…Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival « (2Thess 2,9).” (Pátriárkák és próféták, 686. o., magyar kiadás: 623. o.) „Mielőtt Isten utoljára látogatná meg ítéletével a Földet, az Úr népének soraiban olyan lelki ébredés lesz, amelyre az apostoli idők óta nem volt példa. Isten Lelke és ereje kiárad népére. Akkor sokan elkülönülnek azoktól az egyházaktól, amelyekben a világ szeretete kiszorítja az Isten és Igéje iránti szeretetet. Sokan – lelkészek és egyháztagok – boldogan elfogadják azokat a nagyszerű igazságokat, amelyeket Isten ebben az időben hirdet, hogy elkészítsen egy népet az Úr második eljövetelére. A lelkek ellensége gátolni akarja ezt a munkát. Mielőtt e megmozdulás ideje elérkezik, hamisítvány létrehozásával próbálja megakadályozni a lelki megújulás kibontakozását. Azokban az egyházakban, amelyeket megtévesztő befolyása alá tud vonni, azt a látszatot kelti, hogy Isten különleges áldása árad ki rájuk. Nagy vallási érdeklődés látszatát kelti. Tömegek ujjongnak majd azon, hogy Isten csodálatos munkát végez értük; pedig ez más lélektől származik. Sátán a vallás leple alatt próbálja meg kiterjeszteni befolyását a keresztény világra.” (A nagy küzdelem, 464. o., Korszakok nyomában, 413–414. o.) „Fiatal férfiak és nők állnak majd elő, akik Isten különleges kegyeltjeinek vélik magukat, és akik állítólag valamilyen nagyszerű munkára hivatottak.

Sokan megtérnek majd egy sajátos minta alapján, de nem nyerik el Isten jóváhagyását. Erkölcstelenség és szabadosság tör be sorainkba, és sokan hitbeli hajótörést szenvednek.” (Selected Messages II., 59. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból II., 56. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor