Az ottomán birodalom a próféciában

„Mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt: Oldd el azt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve. Eloldaték azért a négy angyal, aki el volt készítve az órára és napra, hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét.” (Jel 9,14–15)

„A nemzetek történetében látjuk, hogyan foglalták el a helyüket egymás után, előre elrendelt időre, s így akaratlanul és tudatlanul is hogyan váltak az igazság bizonyságtevőivé. Ők maguk nincsenek tudatában, mégis Isten igazságát hirdeti a történelem rajtuk keresztül is. Minden népnek, de minden személynek egyenként megvan a szerepe Isten tervében. Mérőzsinórral lesznek megmérve az emberek és a népek annak keze által, aki sohasem téved. Mindannyian saját választásukkal döntik el sorsukat. Isten pedig felhasználja őket szándékai és céljai keresztülvitelében. A történelem lapjai tanúskodnak mindarról, amit Isten a próféciákban évezredekkel ezelőtt feljegyeztetett. Ez pedig meggyőz bennünket arról, hogy aminek még meg kell lennie, szintén a legnagyobb pontossággal következik majd be.” (Education [Nevelés], 178. o.) „1840-ben a prófécia egy másik megdöbbentő teljesedése keltett általános érdeklődést. Két évvel korábban Josiah Litch lelkész, a második advent egyik neves hirdetője kiadott egy magyarázatot a Jelenések könyve 9. fejezetéről, amelyben megjövendölte a török birodalom bukását. Számítása szerint ez a hatalom »i. sz. 1840-ben, valamikor augusztus hónapban« megdől. Néhány nappal a beteljesülés előtt ezt írta: »Ha elfogadjuk, hogy az első – 150 éves – időszak pontosan teljesedett, mielőtt Deacozes a törökök engedélyével trónra lépett, és hogy a 391 év és tizenöt nap az első időszak végén kezdődött el, akkor 1840. augusztus 11-hez jutunk, amikor az oszmán hatalom Konstantinápolyban várhatóan megtörik. És én hiszem, hogy így fog történni.« Törökország pontosan a megjelölt időben, követei útján elfogadta Európa szövetséges hatalmainak védelmét, és ezzel keresztény nemzetek fennhatósága alá került. Ezzel az eseménnyel a jövendölés pontosan teljesedett. Amikor ennek a híre szárnyra kelt, tömegek győződtek meg a Miller és társai által alkalmazott próféciamagyarázat elveinek helyességéről, és az adventmozgalom csodálatos lendületet kapott.” (A nagy küzdelem, 334–335. o., Korszakok nyomában, 299–300. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor