Az ég csillagai lehullanak

„Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek.” (Mát 24,29)

„1833-ban, két évvel azután, hogy Miller a nyilvánosság előtt Krisztus közeli eljövetelének bizonyítékairól kezdett beszélni, megjelent a második advent jelei közül az utolsó. Ezeket a jeleket Krisztus ígérte meg: »A csillagok az égről lehullanak.« János pedig, aki látomásban látta Isten napjának előjeleit, a Jelenések könyvében kijelentette: »Az ég csillagai a földre hullottak, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza.« (Jel 6,13) Ez a prófécia megdöbbentően és megrázóan teljesedett az 1833. november 13-i meteoresőben. Ilyen nagy kiterjedésű csillaghullásról nem számol be a történelem. Az egész égbolt szerte az Egyesült Államok felett órákon át lángolt! Az első telepesek megérkezése óta egyetlen olyan égi jelenség sem volt Amerikában, amelyet az emberek egyik fele ily nagy csodálattal, a másik fele pedig oly nagy rémülettel szemlélt. Fensége és ijesztő szépsége még mindig ott él sok lélekben… Soha nem esett e meteoroknál sűrűbb eső a földre – keleten, nyugaton, északon és délen. Egyszóval úgy látszott, mintha az egész égbolt mozogna… A jelenség, miként Silliman professzor állítja, egész Észak-Amerikában látható volt… Hajnali két órától világos nappalig a teljesen felhőtlen, derült égbolton szünet nélkül villogtak a vakító fények. Nincs nyelv, amely alkalmas lenne e tündöklő színjáték pompájának leírásához… Aki nem látta, nem tud fogalmat alkotni nagyszerűségéről. Mintha az ég minden csillaga a zenit közelében egyetlen ponton gyűlt volna össze, s a fény sebességével ezrek követték egymást sebesen, mintha csak erre az alkalomra teremtődtek volna. A gyümölcseit viharos szélben hullató fügefánál találóbb képpel nem lehetett volna ábrázolni ezt a jelenséget. A New York Journal of Commerce 1833. november 14-i számában hoszszú cikk jelent meg erről a csodálatos jelenségről, amelyben ezt a kijelentést találjuk: »Azt hiszem, egyetlen filozófus vagy tudós sem tett említést sem szóban, sem írásban olyan jelenségről, amilyen a tegnap reggeli volt. De ezt a jelenséget ezernyolcszáz évvel ezelőtt egy próféta pontosan megjövendölte. A jövendölések nem szó szerinti csillaghullásról szóltak, hanem meteoresőről… csak ebben az értelemben lehet szó szerint igaz.«E jelek után látta János a soron következő nagy eseményt: az ég tekercsként eltakarodott, a föld pedig megrázkódott; hegyek és szigetek léptek ki helyükből, és a gonoszok rémülten próbáltak elmenekülni az ember Fia elől (Jel 6,12–17).” (A nagy küzdelem, 333–334. o., Korszakok nyomában, 297–299. o.) „Az ember Fia második eljövetelének pontos ideje Isten titka.” (Faith I Live By [Hit, amely által élek], 344. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor