Ördögi gyógyítások

„Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresvén, kit elnyeljen.” (1Pét 5,8)

„Sátán csalásai egyre szaporodnak. Azok, akik letérnek az igazság útjáról, elveszítik tartásukat. Miután horgonyukat nincs mibe erősíteniük, egyik csalástól a másikig sodródnak a tanítás bármilyen szele által. Sátán csodái sokakat megtévesztenek.” (Evangelizálás, 362. o., magyar kiadás: 178. o.) „Megbízást kaptam, hogy elmondjam: a jövőben nagyobb éberségre lesz szükségünk. Isten népe nem lehet hiszékeny. Az ördögi lelkek folyvást arra törekednek, hogy irányításuk, befolyásuk alá vonják az emberi elmét. Emberek kévékbe kötődnek, így az utolsó napok tüze megemészti őket. Akik elvetik Krisztust és igazságát, elfogadják a világot elárasztó álokoskodásokat. A keresztények legyenek éberek, és határozottan álljanak ellen az ellenségnek, aki mint ordító oroszlán keresi azokat, akiket elnyelhet. Az ördögi lelkek befolyása alatt álló emberek csodákat művelnek majd… Nem kell a csalások csapdájába esnünk! Nemsokára csodálatos jelenetek tanúi lehetünk, amelyek szoros kapcsolatban állnak Sátánnal. Isten kijelentette, hogy Sátán csodákat tesz majd. Megbetegíti az embereket, majd hirtelen eltávolítja róluk sátáni hatalmát, s gyógyultnak fogják tekinteni őket. E látszólagos gyógyítások Isten hívő népét is próbának teszik majd ki… Ha a gyógyító csodatevők ezekkel a tetteikkel mentegetik Isten törvényének figyelmen kívül hagyását, és megmaradnak engedetlenségükben, legyen bármilyen mértékű is a hatalmuk, ebből nem következik az, hogy Isten erejének birtokában lennének. Éppen ellenkezőleg: ez a nagy csaló csodatevő hatalma. Ő az erkölcsi törvény áthágója, és minden csalást bevet, hogy elvakíthasson minket valódi jellemét illetően. Arra figyelmeztettek bennünket, hogy Sátán az utolsó napokban jelekkel és hazug csodákkal munkálkodik majd. A próbaidő lezártáig tesz ilyen csodákat, bizonyítékul mutatva rájuk, hogy ő a világosság, nem pedig a sötétség angyala.” (Revival and Beyond [Megújulás, és ami azon túl következik], 48–49. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor