Spiritizmus és forradalom

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat.”(Luk 10,27)

„Milyen tanítással találkoznak a fiatalok a világban? Hogyan tudnak ellenállni a bűn csábításainak, a pénzszerzés szenvedélyének, a felelőtlen szórakozások és a paráznaság veszélyeinek, a pompának és a pazarlásnak, a hízelgésnek, csalásnak, rablásnak? A spiritizmus azt állítja, hogy az emberek el nem bukott félistenek, és minden lélek maga ítélkezik majd önmaga felett. Állítása szerint az igaz ismeret az embert a törvény fölé emeli, minden elkövetett bűn ártalmatlan – ami történik, annak úgy kell történnie, és Isten senkit nem kárhoztat. A leggonoszabb emberekről is úgy emlékeznek meg, mint akik a mennyben vannak, és igen magas pozíciókat töltenek be ott. Továbbá a spiritizmus mindenkinek azt magyarázza: »Nem baj, hogy itt mit csinálsz, tégy mindent úgy, ahogy neked tetszik, a mennyország úgyis az otthonod lesz.« Ezáltal tömegek gondolják azt, hogy a legfőbb törvény a vágy, korlátlan szabadságot kell biztosítani, és az ember csak önmagának tartozik felelősséggel. Ha az efféle ártalmas tanítást fiataljaink abban az életkorban kapják, amikor hajlamaik a legerőteljesebbek, s amikor az önmegtartóztatásra és tisztességre nagyon nagy szükség van, hová lesznek az erényekben rejlő védelmi erők? Mi tudja a világot visszatartani attól, hogy ne váljon második Sodomává? Ugyanakkor az anarchia is felüti fejét, hogy ne csak az isteni, de az emberi törvényeket is lerontsa. A hatalom és a vagyon koncentrációja, az egyes emberek összeköttetések útján elért hatalma, hogy jogaikat és érdekeiket mások, főleg a szegényebb néprétegek kizsákmányolásából biztosítsák, a nyugtalanság, lázadás, vérontás elterjedése mind arra vezetnek, hogy a világot olyan küzdelemre készítsék elő, amely annak idején Franciaországot is alapjaiban rendítette meg. Ilyen befolyásokkal kell most szembenézniük fiataljainknak, hogy mindezek közepette megállhassanak. Most kell megalapozniuk jellemüket. A jellem kialakításának igazi alapja és tökéletes előképe minden időben és minden országban mindig ugyanaz marad: az isteni törvény. »Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből… és felebarátodat, mint magadat.« A Megváltónk jellemében és életében megnyilvánuló isteni alapelv az egyetlen biztos alap és biztos nevelő.”(Education [Nevelés], 227–229. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor