A békességet kiáltók

„Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes aszszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.” (1Thess 5,3)

„A gonosz szolga azt mondja a szívében: »Késik az én uram jövetele.« Nem azt mondja, hogy Krisztus nem fog eljönni. Nem gúnyolódik Urunk második eljövetelének gondolatán. De szavaival és tetteivel kinyilvánítja, hogy meggyőződése szerint az Úr jövetele késik. Másokban is elülteti a kételyt, s így egyre kevésbé hiszik, hogy Jézus hamar visszajön. Befolyása merész, gondtalan késlekedésre bátorít embereket. Megerősödnek világiasságukban és bódult állapotukban. Földi vágyak, romlott gondolatok uralják elméjüket. A gonosz szolga a részegesekkel eszik és iszik, és együtt halad a világgal a gyönyör keresésében. Kegyetlenkedik szolgatársaival, s kárhoztatja és vádolja azokat, akik hűségesek Mesterük iránt… Krisztus eljövetele meglepi majd a hamis tanítókat, akik azt mondogatják: »Békesség és biztonság!« Hasonló módon, mint a papok és a tanítók Jeruzsálem eleste előtt, azért tagjai az egyháznak, hogy élvezzék a földi jómódot és dicsőséget. Az idők jeleit is úgy értelmezték, mint amelyek ezt jelzik előre. De mit mond az ihletett Ige? »Hirtelen veszedelem jön rájuk…« Az emberek nem törődnek az Úr jövetelével. Nevetnek a figyelmeztetéseken. Büszkén dicsekszenek: »…minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva«, »legyen a holnap olyan, mint a ma, nagy és dicső felettébb« (2Pét 3,4; Ésa 56,12). Egyre mélyebbre süllyednek a gyönyör szeretetében. De Krisztus azt mondja: »Ímé, eljövök, mint a tolvaj.« (Jel 16,15) Éppen akkor, amikor a világ megvetéssel kérdezi: »Hol van az Ő eljövetelének ígérete? «, amikor a csúfolódó, az igazság megvetője egyre arcátlanabb, amikor a pénzszerzés a mindennapokban már teljesen elvtelenül folyik; amikor a tanuló mohón vágyik minden megismerésére, csak ne a Biblia legyen az – akkor Krisztus eljön, mint tolvaj.” (Faith I Live By [Hit, amely által élek], 342. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor