Az előítélet növekedése

„Ne csodálkozzatok, atyámfiai, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. Aki nem szereti az ő atyjafiát, a halálban marad.”(1Ján 3,13–14)

„Aki szoros közösségben van Jézus Krisztussal, az minden előítélet fölé emelkedik. Hite belekapaszkodik az örök valóságokba. Az igazság isteni szerzőjét fel kell magasztalni. Szívünket töltse meg a szeretet által munkálkodó hit, amely megtisztítja a lelket. Az irgalmas samaritánus munkája a példa, amelyet követnünk kell.” (Bizonyságtételek IX., 209. o., magyar kiadás: 141. o.) „Nem lehet a bőrszín kérdésével kapcsolatos ügyeket az Úr rendelkezésével összhangban intézni mindaddig, amíg azok, akik hiszik az igazságot, valóban nem egyesülnek Krisztussal, amíg nem egyek Ővele. Gyülekezeteink színes és fehér bőrű tagjainak egyaránt meg kell térniük. Mindkét osztályból vannak, akik az etnikai kérdéseket felszítva, kinyilvánítják jellemük megszenteletlen, megtéretlen tulajdonságait. A vita és az ellenségeskedés szelleme könnyen felszínre jut a dogmatikus, önfejű emberekben, mert még nem tanulták meg Krisztus igáját viselni. Ilyenkor az »én« megszenteletlen eltökéltséggel törekszik az elsőbbségre.” (105. levél, 1904) „Az idő múlásával és a faji előítélet növekedésével sok helyen csaknem lehetetlenné válik, hogy fehér munkások dolgozzanak a színesekért. Néha a feketékért végzett tevékenységünket nem jó szemmel néző fehérek azt állítják, hogy tanításunk célja éket verni az egyházak közé, és nehézséget támasztani a szombat kérdésével. Fehér és színes lelkészek hazug kijelentéseket tesznek majd, olyan ellenséges gondolatokat korbácsolva fel az emberekben, hogy készek lesznek pusztítani és ölni. A pokol hatalmasságai találékonyságuk végső megfeszítésével meg akarják akadályozni a könyörület utolsó üzenetének hirdetését a színesek között. Sátán tevékeny. Igyekszik a lehető legnehezebbé tenni az örömhírt terjesztő lelkészeknek és tanítóknak, hogy figyelmen kívül hagyják a fehérek és színesek közötti előítéletet… Kövessük a bölcsesség útját. Ne tegyünk semmit, ami szükségtelenül felkelti az ellenállást – semmit, ami hátráltatná az örömhír üzenetének hirdetését.” (Bizonyságtételek IX., 207–208. o., magyar kiadás: 140. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor