Zűrzavar a városokban

„A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.” (2Tim 3,13)

„Isten terve nem az volt, hogy népe városokba zsúfoltan éljen, házsorokban és szűkös lakásokban szorongjon. Ősszüleinket Isten kertbe helyezte, a gyönyörű természetbe, és azt kívánja, hogy ma is örüljünk a természet látványának és hangjainak. Világosságot nyertem, hogy a városokat elárasztja az erőszak és a bűnözés, ami a történelem végéig egyre növekszik majd.” (Bizonyságtételek VII., 87., 84. o., magyar kiadás: 60., 58. o.) „Ideje, hogy népünk távolibb helyekre vigye családját a nagyvárosokból, mert a városokban a fiatalokat, de az idősebbeket is csapdába ejti és fogságba hurcolja az ellenség.” (Bizonyságtételek VIII., 101. o.)„Ki a városokból, ki a városokból! Az Úr ezt az üzenetet adta nekem.” (Life Sketches [Életrajzi vázlatok], 409. o.) „Évek óta többször is különleges világosságot kaptam arra vonatkozóan, hogy munkánk központjait ne a nagyvárosokba tömörítsük. A városok nyüzsgése és kavarodása, a munkásszövetségek és sztrájkok teremtette állapotok nagyban hátráltatják majd munkánkat. Egyre erősödik a törekvés, hogy a különböző szakmákban dolgozókat bizonyos nagyobb egyesülések, szövetségek igájába hajtsák. Ez nem Isten terve, hanem olyan hatalomé, amelyet semmilyen körülmények között sem ismerhetünk el… A gonoszok kévékbe kötik magukat, készen az elégetésre. Használjunk fel most minden ránk bízott képességet, hogy hirdessük a világnak az utolsó figyelmeztető üzenetet. A munkában őrizzük meg egyéniségünket, függetlenségünket. Ne egyesüljünk titkos társaságokkal vagy trösztökkel! Álljunk szabadon Istenben, s Krisztustól várjuk az utasítást. A pusztítás elsöpri majd világunk istentelen nagyvárosait. A hatalmas épületeket és a városok jókora területeit érintő elemi csapások megmutatják, mi következik majd az egész Földre. Jézus megmondta: »A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.« (Mát 24,32–33)” (Bizonyságtételek VII., 84., 83. o., magyar kiadás: 57–58. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video