„Amint Noé napjaiban volt…”

„És miként Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaibanis.” (Luk 17,26)

„Az Úr feltárta előttem, hogy rettenetes állapotok uralkodnak a világon. A könyörület angyala szárnyát bontogatja: távozni készül… Hatástalanná teszik Isten törvényét. Látjuk, mi folyik, hallunk a zűrzavarról és tanácstalanságról, a nyomorról, az éhínségekről, földrengésekről és árvizekről. Az emberek rémítő túlkapásokat követnek el. A szenvedély uralkodik, nem az ésszerűség. Isten haragja rázúdul a világ lakosaira, akik olyan romlottá válnak, mint Sodoma és Gomora lakói. Tűz és árvíz pusztítja máris emberek ezreit, és a gazdagságot is, amit önzően, a szegények elnyomásával szereztek. Az Úr nemsokára rövidre szabja munkáját, és véget vet a bűnnek. Bárcsak mély benyomást tennének Isten hitvalló népére az utolsó napokban elkövetett vétkek jelenetei, amelyeket láttam. Úgy lesz az Emberfia eljövetelekor, mint Noé napjaiban történt. Az Úr visszavonja mérséklő hatalmát a földről, és rövidesen megsokasodik a halál és a pusztulás, a bűnözés, és a gazdagok ellen elkövetett kegyetlen gonosztettek, akik a szegények rovására emelkedtek magasra. Akik kívül esnek Isten védelmén, nem találnak biztonságot sehol, semmilyen állásban. Sokakat arra képeznek ki, és sokan arra használják találékonyságukat, hogy a csonkítás és gyilkolás legkegyetlenebb gépezeteit hozzák működésbe. Testvéreim, felhívással fordulok hozzátok: Ne áltassátok magatokat, Isten nem hagyja, hogy gúnyt űzzenek belőle! Amit vet az ember, azt le is aratja (Gal 6,7). Sokak élete túl könnyű és gondtalan. Mit sem tudnak a nehézségek elviseléséről, mint Krisztus jó katonáinak tudniuk kellene. Hátráltatják a lélekmentést. Tele vannak kívánságokkal, mindennek kényelmesnek és könnyűnek kell lenni, hogy megfeleljen az ízlésüknek. Tétlenek, és a maguk kényeztetésével, képzelt szükségleteikkel és bálványaik imádatával gátolják még azokat is, akik szeretnének valamit tenni. Keresztényeknek képzelik magukat, de fogalmuk sincs a gyakorlati kereszténységről. Mit is jelent kereszténynek lenni? Krisztushoz hasonlóvá válni. Dolgozzatok Istennel összhangban! Szorítsatok ki lelketek templomából mindent, ami bálványalakot kezd ölteni. Isten ideje most van, és ideje a ti időtök. Vívjátok meg a hit nemes harcát. Ne gondolkozzatok, ne is beszéljetek a kételyről! A világnak feltétlenül meg kell hallania az utolsó figyelmeztetés üzenetét.” Bizonyságtételek VIII., 49–53. o.

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor