Hamis és valódi lelkesedés

„Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint.” (Róm 10,2)

„Az igazi cél és szándék nélküli, hangos ügybuzgalom, amelyből hiányzik a valódi megértés, vakon működik és a romlásba vezet. Nem ez a keresztény igyekezet. A keresztény odaadást isteni elvek irányítják, és sohasem jellemzi a meg-megújuló és ismét alábbhagyó hamis lelkesedés. Hanem komoly, mély és erős, teljesen igénybe veszi a lelket. Az odaadó keresztény előtt feltárulnak az erkölcsi értékek, és azoknak megfelelően él. A lélekmentés és Isten országának ügyei a lehető legfontosabbak. Létezhet-e ezeknél komolyabb cél? Olyan dolgokról van szó, amelyeket nem szabad félvállról vennünk, hiszen ugyanolyan súlyosak, mint az örökkévalóság.

Az emberek örök sorsa forog kockán. Férfi ak és nők döntenek most a sorsukról. A keresztény lelkesedése nem merül ki a beszédben, hanem bölcsen gondolkodik, lendületesen és eredményesen cselekszik. De nem azért tesz valamit, hogy feltűnést keltsen. Hanem alázat készteti minden igyekezetére, ez látszik minden tettén. A keresztény odaadás buzgó imára, alázatra és a családi kötelességek hűséges teljesítésére késztet. A családi körben is meglátszik majd a gyengédség és szeretet, a jóakarat és együttérzés, amelyek mindig is a keresztény igyekezet gyümölcsei. Milyen kevesen hajlandók áldozatot hozni, hogy eljuttassuk az emberekhez Krisztus ismeretét! Sok a beszéd, sok az állítólagos szeretet a halálba menők iránt. A beszéd azonban olcsó portéka. Komoly keresztény lelkesedésre van szükség, olyan lelkesedésre, amely tettekben jut kifejezésre. Mindenkinek tevékenykednie kell önmagáért, és amikor Jézus szeretete költözik a szívünkbe, másoknak is megvalljuk majd a hitünket. Ha valakiben Krisztus él, nem könnyebb gátat vetni annak, hogy megvallja Őt, mint a Niagara vizét megállítani, hogy ne zúduljon alá. Minden kereszténynek az örök életet kellene leginkább a szívén viselnie. A megváltás semmi máshoz nem fogható terve az, hogy Krisztus és a menynyei angyalok munkatársai legyünk! Mit is hasonlíthatnánk ehhez?! Minden megmentett ember dicsérettel adózik Istennek, s ez visszatükröződik a megszabadítottra, és arra is, akit az Úr eszközül használt fel az üdvösségéhez.” (Bizonyságtételek II., 232–233. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video