Menjetek el ti is a szőlőbe!

„Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában, és a földnek mind végső határáig.” (Csel 1,8)

„Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában, és a földnek mind végső határáig.” (Csel 1,8) „Az első tanítványokra bízott kötelesség teljesítésében a hívők mindenkor osztoztak. Aki elfogadta az evangéliumot, arra Isten az Ő szent igazságát bízta, amelyet el kell mondania a világnak. Isten hű gyermekei mindenkor tettre kész misszionáriusok voltak, akik feláldozták javaikat az Úr dicsőítésére, és kapott képességeiket bölcsen használták fel Isten szolgálatában.

A keresztények múltbéli, önzetlen munkálkodása legyen példakép és biztatás számunkra. Isten gyülekezetének tagjai legyenek szorgalmasak a jó cselekedetekben, és szabaduljanak meg minden világi hiúságtól. Járjanak Jézus lábnyomán, aki mindig és mindenütt jót cselekedett. Követői részvéttel és irgalmas szívvel szolgálják a segítségre szorulókat, és ismertessék meg a bűnösökkel az Üdvözítő nagy szeretetét. Az ilyen munka fáradságos, de gazdag jutalmat arat. Aki őszintén foglalkozik vele, tapasztalja majd, hogy lelkeket nyerhet meg az Úr számára… »A Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jöjj! És aki hallja, ezt mondja: Jöjj!« (Jel 22,17) Azok közül, akik hallották az evangéliumot, százak, sőt ezrek állnak még mindig tétlenül a piacokon, holott bármely területen tevékenyen részt vehetnének a szolgálatban. Hozzájuk szól Krisztus: »Miért álltok itt egész napon át hivalkodván? Menjetek el ti is a szőlőbe!« (Mát 20,6–7) Miért nem követi több keresztény ezt a felhívást? Azzal mentegetőznek, hogy nincsenek prédikátori szolgálatra felavatva. Bárcsak meg tudnák érteni, hogy a lelkész munkáján kívül még milyen sok feladatot kell elvégezni, amelyet csak a megszentelt életű önkéntes tagok ezrei vállalhatnak és végezhetnek el. Isten már régóta várja, hogy minden egyes hívő a tehetségéhez képest munkálkodjon, hogy az egész gyülekezetet a szolgálat lelkülete hassa át. Ha Isten gyülekezetének tagjai teljesítenék küldetésüket az ínséget szenvedő bel- és külföldi területeken, s így elvégeznék evangéliumi megbízatásukat, akkor csakhamar az egész világ meghallaná az intő figyelmeztetést, és az Úr Jézus mielőbb visszajöhetne a Földre hatalommal és nagy dicsőséggel. »És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és ekkor jő el a vég.« (Mát 24,14)” (Az apostolok története, 109–111. o., magyar kiadás: 75–76. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor