Dolgozzunk minden korosztályért!

„Írtam néktek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam néktek, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt.” (1Ján 2,14)

„Számos útja van annak, hogy a fiatalok megtalálják a kedvező alkalmakat, és hasznos munkát végezzenek… Az evangéliumhirdetés e befejező munkájában óriási területet kell még bejárnunk, és a munkához még több segítőre van szükség, mint azelőtt valaha. Fiatalokat és idősebbeket egyaránt elhív majd a Mester a munkahelyekről, a szőlőskertekből és a műhelyekből, és kiküldi őket, hogy adják át üzenetét a világnak. E kihívottak közül sokan nem igazán kaptak lehetőséget arra, hogy tanuljanak, de Krisztus olyan képességeket lát bennük, amelyek alkalmassá teszik őket az isteni elgondolás véghezvitelére. Ha teljes szívvel dolgoznak, és állandóan tanulnak, alkalmassá válnak arra, hogy Jézus Krisztusért munkálkodjanak…

Legyenek bármilyen nagyok vagy bármilyen kicsik a talentumaid, ne felejtsd el, hogy amid van, csak bizalom alapján a tiéd. Isten így próbál meg téged, lehetőséget ad neked, hogy igaznak bizonyulj. Minden képességeddel Neki vagy lekötelezve. Testi, szellemi és lelki erőink mind az Övéi, és ezeket az erőket Őérte kell felhasználnunk. Időd, befolyásod, képességeid, rátermettséged – ezekkel mind Neki kell elszámolnod, aki mindezeket adta.” (Youth’s Instruktor, 1908. március 3.) „Azt a fiatalt, aki örömet és boldogságot talál Isten szavának olvasásában és az imában, folyvást felüdíti az élet forrásából merített ital. Olyan erkölcsi kiválóságra, a gondolkodás olyan mélységére fog eljutni, amelyet mások elképzelni sem tudnak. Ha Istennel van közösségben, ez serkenti a magasabb rendű gondolatokat, nemes vágyakat, az igazság világos felfogását és a tettek igaz céljait. Akik így kötik lelküket Istenhez, azokat az Úr fiainak és lányainak ismeri el. Mind magasabbra és magasabbra jutnak, egyre világosabb ismeretet nyernek Istenről, az örökkévalóságról, s az Úr a világosság és bölcsesség hírvivőivé teszi őket a világ számára.” Bizonyságtételek IV., 624. o.) „Olyan munkásokkal, mint a helyesen kiképzett, Istenben bízó fiatalok, milyen hamar el lehetne vinni a megfeszített, feltámadott és nemsokára visszatérő Üdvözítő üzenetét az egész világnak! Milyen hamar eljöhetne a vég – a szenvedés, a bánat és a bűn vége!” (Nevelés, 271. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor