Őrizzük meg az isteni világosságot!

„Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.” (Róm 12,1)

„Az ember nem képes átadni testét élő, szent, Isten számára elfogadható áldozatul, miközben olyan szokásoknak hódol, amelyek megfosztják a fizikai, értelmi és erkölcsi életerőtől. Az apostol így szól: »És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.« (Róm 12,2) Olyan világban élünk, amely szemben áll a jellem igazságával és tisztaságával, s a kegyelemben való növekedéssel. Akármerre nézünk, szennyet, romlást, torzulást és bűnt látunk. Mennyire ellentétben áll mindez azzal a munkával, amelynek végbe kell mennie bennünk, mielőtt a halhatatlanság ajándékát elnyerjük! Isten választottainak a körülöttük hemzsegő romlottság közepette érintetlenül kell megállniuk ezekben az utolsó napokban. Testüknek meg kell szentelődnie, lelküknek meg kell tisztulnia.

Ez a feladat megvalósítható, vállaljuk hát, és végezzük odaadóan és értelmes módon! Isten Lelkének tökéletes irányítására van szükség, hogy minden megnyilatkozást Ő befolyásoljon. Az egészségügyi tevékenység a nagy munka egyik ága, amely majd alkalmassá tesz egy népet az Úr eljövetelére… Férfiak és nők nem szeghetik meg a természet törvényét megromlott vágyaik, testies szenvedélyeik kielégítésével anélkül, hogy Isten törvényét meg ne szegnék. Isten tehát megvilágította előttünk az egészségügyi reform fontosságát, hogy ráébredhessünk a lényünkben kialakított törvények megsértésének bűnére… Világossá tenni a természeti törvényt, késztetni az iránta való engedelmességre – ez az a munka, amely a harmadik angyal üzenetével társul… Isten azt tervezi, hogy felszínre hozza az egészségügyi kérdéseket, és sokan elhatározzák, hogy tanulmányozzák ezt a témakört. Mert nem lehet, hogy emberek becsüljék, értékeljék a szent igazságot, miközben bűnös, az egészséget és az elmét pusztító szokások hatalma alatt vannak… Aki megőrzi a világosságot, melyet Isten adott az egészségügyi reformra vonatkozóan, nagy segítséget kap ahhoz, hogy az igazság által megszentelődve alkalmassá váljék a halhatatlanságra.” (Counsels on Health [Egészségügyi tanácsok], 20–22. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor