„Íme az Isten Báránya”

„Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)

„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái és gyengeségei voltak, mint az embereknek általában, de az isteni szeretet érintése átalakította őt. Amikor Krisztus szolgálata elkezdődött, János tanítványai azzal a panasszal mentek hozzá, hogy mindenki az új tanítót követi. János ekkor megmutatta, hogy világosan megértette: Jézus hatalmasabb nála. Örömmel üdvözölte, hiszen az Ő útját készítette elő. Így felelt a tanítványainak: »Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatott néki. Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam: Nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy Őelőtte küldettem el. Akinek jegyese van, vőlegény az; a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt. Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom.« (Ján 3,27–30) Hittel nézte a Megváltót, s fölemelkedett a lemondás magaslatára. Senkit sem igyekezett magához vonzani, hanem magasabbra és még magasabbra törekedett emelni gondolataikat, míg csak meg nem nyugszik tekintetük Isten Bárányán. János csak hang volt, kiáltó szó a pusztában. Most örömmel fogadta a csendet és az ismeretlenséget, hogy mindenki az élet világossága felé fordulhasson.

Isten hírnökei, akik hűek hivatásukhoz, nem keresnek maguknak megtiszteltetést. A Krisztus iránti szeretet elnyeli az önszeretetet. Rájönnek, hogy hivatásuk azt hirdetni, amit János hirdetett: »Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!« (Ján 1,29) Jézust dicsőítik, és Vele az egész emberiség fölemelkedik. Krisztus e dicsőségében összes követőinek is részesülniük kell… Csak annyiban tudjuk befogadni a menny világosságát, amennyiben hajlandók vagyunk megválni az »én«-től. Csak annyira tudjuk felismerni Isten jellemét és hit által elfogadni Krisztust, amennyire megengedjük, hogy minden gondolatunk alárendelődjék a Krisztus iránti engedelmességnek. Mindaz, aki ezt teszi, bőven kapja a Szentlelket. Krisztusban »…lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, És ti Őbenne vagytok beteljesedve…« (Kol 2,9–10).” (Bizonyságtételek VIII., 333–334. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor