Isten kipótolja a hiányosságokat

„Mint együtt munkálkodók, intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.” (2Kor 6,1)

„Vegyünk részt Isten világméretű munkájában! Nyújtsunk segítő kezet, ahol megmentésre váró lelkek vannak, hogy sok embert vezethessünk el Istenhez. A vég közel. Használjuk hát ki minden képességünk utolsó morzsáját is, és minden eszközt, amely segítséget jelenthet munkánk végzésében. Hogyan érezhetik magukat az angyalok, amikor látják a vég közeledését, és azt, hogy azok az emberek, akikre a könyörület utolsó üzenetét bízták, egy helyre zsúfolódnak össze, a saját lelkük javára járnak el az összejövetelekre, sőt elégedetlenkednek, ha nem tartanak nekik elég jó prédikációt. Ugyanakkor alig tartják felelősnek magukat másokért, és alig tesznek valamit az emberek megmentéséért. Akik valóban élő hit által egyesültek Krisztussal, azok az isteni természet részeseivé lesznek.

Szüntelenül kapják Tőle a lelki táplálékot, és képtelenek hallgatni – nem hallgatják el az isteni üzenetet. Az élet mindig tettekben nyilvánul meg. Ha a szív él, szétküldi az életadó vért a test minden részébe. Akinek a szíve tele van lelki élettel, azt nem kell sürgetnünk, hogy másoknak is juttasson belőle. Az isteni élet árad szívéből, a kegyesség gazdag áramlataiban. Isten dicsőül meg attól, ahogyan az ilyen ember imádkozik, ahogyan tevékenykedik. Nem a legtekintélyesebb vagy a legtehetségesebb ember éri el a legnagyszerűbb és legtartósabb eredményeket. Kik a leghatékonyabb munkások? Akik felelnek a hívásra: »Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok.« (Mát 11,29) Akiknek Isten értelmet adott, és nem hajlandók az Ő dicsőségére felhasználni ezt az ajándékot, akkor vizsga és próba után a saját képzelgéseikre hagyja őket, és olyan embereket fogad el szolgáiul, akik nem látszanak olyan gazdagon megajándékozottnak és nincs annyi önbizalmuk. A gyengébbeket fogja erőssé tenni, mert Istenben bíznak, hogy megteszi értük, amire maguktól képtelenek. Isten elfogadja őket, és kipótolja a hiányosságokat.” (Bizonyságtételek VI., 440., 443–444. o.) „Angyalok figyelnek, hogy meghallják, milyen bizonyságot tesztek a világ előtt mennyei Uratokról.” (Krisztushoz vezető lépések, 119. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor