Jellem, amit a világ elismer

“Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek, mint csillagok e világon.” (Fil 2,15)

„Istennek az a célja, hogy népén keresztül bemutassa országának alapelveit. Szeretné elkülöníteni őket a világ szokásaitól, hogy életükben és jellemükben megnyilatkozhassanak ezek az elvek… Az Isten egyházában nyilvánvalóvá tett isteni jóság, irgalom, igazságosság és szeretet szemlélése által a világ fogalmat alkothat az Úr jelleméről. És amikor Isten törvényét így mutatjuk be a gyakorlati életben, a világ majd elismeri azok igazságát, akik mindenki másnál jobban szeretik, félik és szolgálják Istent. A szombatünneplő adventisták mindenki másnál inkább legyenek jóindulatúak szívükben és beszédükben egyaránt. Isten rájuk bízta a legünnepélyesebb igazságokat, melyeket valaha halandóknak adott.

A kegyelem, hatalom és hatékonyság minden ajándékát gazdagon rájuk árasztotta. Krisztus közeli visszatérését várják az ég felhőiben. Ha nem keltik azt a benyomást a világ előtt, hogy hitük uralkodó hatalom az életükben, nagyon megszégyenítik Istent. Sátán kísértéseinek egyre növekvő hatalma miatt olyan időket élünk, amelyek tele vannak veszéllyel Isten gyermekei számára, és állandóan a nagy Tanítótól kell tanulnunk, hogy minden lépést biztonságosan és helyesen tehessünk meg. Isten hitvalló népének élő bizonyságtételt kell hordoznia, hogy a világ láthassa: ebben a korban, amikor a gonosz uralkodik mindenfelé, még van egy nép, amely leteszi a maga akaratát, és arra törekszik, hogy Isten akaratát cselekedje – egy nép, amelynek szívébe és életébe be van írva Isten törvénye… Gondolataik legyenek tiszták, szavaik nemesek és emelkedettek. Krisztus vallása szövődjön bele mindenbe, amit tesznek és mondanak. Megszentelt, megtisztult, szent néppé legyenek, akik eljuttatják a világosságot mindenkinek, akivel csak érintkeznek. Istennek az a célja, hogy életükben az igazság bemutatásával dicséret legyenek a világban. Krisztus kegyelme elégséges ahhoz, hogy ez megvalósulhasson.” (Counsels to Parents, Teachers and Students [Tanácsok szülőknek, tanároknak és diákoknak], 321–322. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor