Közösség Krisztussal

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” (Ján 15,5)

„A vég közel! Isten felszólítja gyülekezetünket, hogy rendezzük, ami még hátravan. Isten munkatársai, hatalmat adott nektek az Úr, hogy másokat is magatokkal vigyetek a mennybe! Legyetek Isten életre hívó küldöttei, a világosság közvetítői. Mennyei angyalok állnak körülöttetek, akiket Krisztus bízott meg, hogy támogassanak és erősítsék kezeteket a lelkek megnyeréséért végzett munkájában. Felhívom minden gyülekezetünket: Különüljetek el a világtól, és legyetek megkülönböztethetők – a világban éltek, de ne legyetek annak részei! Tükrözzétek a világosság napjának ragyogó sugarait. Gyülekezetünk tagjai, ébredjetek fel, mielőtt örökre késő lenne! Mindenki végezze a munkáját, és védelmezze az Úr nevét, akiről neveztetik. A lustaság és hitetlenség helyét foglalja el a szilárd hit és az odaadó istenfélelem. A vallásos szolgálatok nem lesznek többé unalmasak, és az igazság gyönyörűséget hoz számunkra, ha hittel ragadjuk meg Krisztust. Összejöveteleinket, amelyek most egyhangúak és élettelenek, életre kelti majd a Szentlélek. Naponta gazdag tapasztalatokban részesülünk, amikor gyakoroljuk a kereszténységet, amit vallunk. Bűnösök térnek majd meg. Az igazság szava megérinti őket, és ők is ezt mondják: »Csodálatos dolgokat láttunk és hallottunk ma!« A gyülekezet igen sokat végezhetne el, ha azt tenné, amit Isten bízott rá kötelességként – ennek tudatában vajon mégis tovább alszanak a hívők, vagy ráébrednek a megtiszteltetésre, amelyben Isten könyörületes gondviselése folytán részesültek?

Vállalják-e az öröklött felelősséget, befogadják-e a nekik küldött világosságot, és átérzik-e annak fontosságát, hogy felkeljenek és megküzdjenek a sürgető feladatokkal, amelyek most várnak rájuk? Bárcsak mindannyian felriadnánk és megmutatnánk a világnak, hogy hitünk élő hit, és létfontosságú kérdés áll a világ előtt, mert Jézus hamar eljön. Hadd lássák az emberek, hogy igazán hisszük, hogy az örökkévalóság mezsgyéjén járunk. Isten országának építése az emberi hűtlenség vagy hűség szerint lassul vagy gyorsul. A munka akadálya az, amikor az ember nem dolgozik együtt Istennel. Imádkozhatjuk, hogy »Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is«, de ha nem az ima szerint tevékenykedünk, kérésünk gyümölcstelen marad. Lehet, hogy gyenge, tévelygő és bűnös vagy, de az Úr felajánlja, hogy társulj vele. Meghív, hogy helyezd magad Isten parancsnoksága alá. Ha Krisztussal egyesülsz, Isten munkáját végezheted. »Nélkülem semmit sem tehettek « – mondta Krisztus.”

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video