Legyetek készen! 2

„Azért hát ekképpen cselekszem veled, Izráel! Minthogy pedig ekképpen cselekszem veled, készülj Istened elé, oh Izráel!” (Ámós 4,12)


 
„Tegyük fel, hogy Krisztus ma jelenik meg az ég felhőiben. Ki lenne kész a Vele való találkozásra? Tegyük fel, hogy úgy ragadtatunk el a mennyek országába, amint éppen vagyunk. Fel lennénk készülve, hogy találkozzunk Isten szentjeivel, összhangban éljünk a királyi családdal, a mennyei Király gyermekeivel? Milyen előkészületet tettél az ítéletre? Megbékéltél Istennel? Együtt munkálkodsz Vele? Törekszel arra, hogy segíts a körülötted élőkön otthonodban, szomszédságodban – mindazokon, akikkel kapcsolatba kerültél, akik nem tartják meg Isten parancsolatait?… Felkészültél arra, hogy találkozz a Királlyal?

Ha a mennybe juthatnánk úgy, amint vagyunk, közülünk hányan lennének képesek Istenre tekinteni? Kiken volna menyegzői ruha? Hányan lennének érdemesek arra, hogy megkapják az élet koronáját? Nem a pozíciója teszi az embert. Krisztus az, aki lelkünkben kiformálódik, hogy értékessé tegyen, s elnyerjük az élet koronáját, amely nem homályosul el.” (Generálkonferenciai Bulletin, 1908. április 6.)

„A maradékra irányították figyelmemet. Az angyal így szólt hozzájuk: »El akarjátok kerülni a hét utolsó csapást?… Ha igen, haljatok meg, hogy élhessetek! Legyek készen, legyetek készen, legyetek készen! Nagyobb erőfeszítést kell tennetek az előkészület érdekében… Áldozzatok mindent Istennek.

Tegyetek mindent az oltárára – az ént, a vagyont, és mindent. Mindent oda kell adni, hogy belépjünk a dicsőségbe.«” (Tapasztalatok és látomások, 66–67. o.) „Krisztus eljön hatalommal és nagy dicsőséggel, saját és Atyja dicsőségével… Míg a gonoszok menekülnek közeléből, követői boldogok… Krisztus mindennapi társa és meghitt barátja hűséges követőinek, akik Istennel szoros kapcsolatban és állandó közösségben élnek. Rajtuk támad fel az Úr dicsősége… Amikor a Fenséges eljön dicsőségben, örvendeznek ragyogásának fényes sugaraiban. Alkalmasak a mennyei lények társaságára, mert a menny a szívükben él.” (Krisztus példázatai, 290–291. o.) „Ha ma rendezett a viszonyunk Istennel, akkor készen vagyunk, még ha ma jönne is el Jézus.” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 227. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor