Védelem minden kísértés ellen

„Ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazság fegyvereiül az Istennek. Mert a bűn rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.” (Róm 6,13–14)


 
„Csak egy hatalom van, amely a bűn vasmarkából ki tudja szabadítani az embert. Ez a hatalom Isten hatalma Jézus Krisztusban. Csak a Megfeszített vére által lehet megtisztulni a bűntől. Egyedül az Ő kegyelme tesz képessé a bukott természet hajlamainak elutasítására és legyőzésére.” (A nagy Orvos lábnyomán, 303. o.)

„A megváltásunkhoz szükséges áldozat végtelen értéke azt bizonyítja, hogy a bűn iszonyatos. Szétzilálja az ember egész életét, megbénítja a lélek képességeit. A külső kísértések visszhangra találnak a szívben, és észrevétlenüla gonosz felé indulunk. Ahogyan tökéletes volt az értünk hozott áldozat, ugyanúgy a bűn szennyétől való megtisztulásunknak is tökéletesnek kell lennie. A törvény nem nézi el a gonoszság egyetlen tettét sem, nincs olyan igazságtalanság, amely el fogja kerülni a kárhoztatást. Krisztus élete tökéletesen betöltötte a törvény minden előírását: »Megtartottam az én Atyám parancsolatait. « (Ján 15,10) Krisztus élete engedelmességünk és szolgálatunk mértéke.” (Bizonyságtételek VIII., 312. o.)

„Sátán minket is úgy kísért, ahogyan Krisztust kísértette. Sátán az iránta való hűség ellenében felajánlotta Jézusnak a földi királyságokat. De Sátán kísértéseinek nincs hatalma azokon, akik hitük kezdőjeként és bevégzőjeként tekintenek Jézusra. Sátán nem sarkallhatja bűnre azt, aki hit által elfogadja annak erényeit, aki mindenben megkísértetett, hozzánk hasonlóan, de nem vétkezett.” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból I., 212. o.)

„A bűn kiűzése a lélek műve. Igaz, nincs hatalmunk, hogy megszabadítsuk magunkat Sátán uralma alól, de ha vágyakozunk a bűntől való szabadulásra, s nagy ínségünkben felkiáltunk egy rajtunk kívül létező és felettünk álló hatalomhoz, akkor lelkünket a Szentlélek isteni ereje hatja át, s így engedelmeskedni tud akaratunk parancsának, teljesítve Isten akaratát.” (Jézus élete, 403. o.)„Istennek mégis lesz jótettekre igyekvő népe, amely romlott korunk szennyáradata közepette is tántoríthatatlanul helytáll. Olyan nép lesz ez, amely annyira ragaszkodik Isten erejéhez, hogy minden kísértés ellen Ő lesz a menedéke.” (Bizonyságtételek III., 472. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video