Mit jelent a bibliai megszentelődés?

„Szenteld meg őket a Te igazságoddal: a Te igéd igazság.” (Ján 17,17)


 
„Azok, akik az igazság által megszentelődnek, Krisztus hatalmának élő ajánlólevelei és feltámadt Uruk képviselői. Krisztus vallása megnemesíti az ízlést, megszenteli az ítéletalkotást, megtisztítja a lelket, és a keresztényt egyre inkább alkalmassá teszi a mennyei angyalok társaságára.” (That I May Know Him [Hogy megismerhessem Őt], 250. o.)

„»És én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.« (Ján 17,19) »Lelketeket az igazság iránti engedelmességben képmutatás nélküli atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből, buzgón szeressétek!« (1Pét 1,22) »Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket. « (2Kor 7,1) Ez a bibliai megszentelődés. Nemcsak színjátszás és külső máz. Ez az igazság által nyert megszentelődés. Ez a szívbe fogadott igazság és annak átültetése az életünkbe. 

Nem létezik megszentelődés azok számára, akik az igazság egy részét elvetik. Isten szavában elég világosság adatott, senkinek sem kell tévelyegnie. Jézus emberi szemmel nézve tökéletes volt, mégis növekedett a kegyességben. »Jézus pedig gyarapodott bölcsességben és testének állapotában, s az Isten és emberek előtt való kedvességben.« (Luk 2,52) A megszentelődés nem egyetlen pillanat, óra vagy nap műve, hanem szüntelen növekedés a kegyességben. Ma nem tudjuk, milyen nehéz küzdelem vár ránk holnap. Sátán igen tevékeny. Mindennap Istenhez kell kiáltanunk segítségért és erőért, hogy ellenállhassunk a gonosznak. Mindaddig, míg Sátán uralkodik, le kell győznünk magunkat, felül kell kerekednünk gyengeségeinken, és nincs nyugvópont, ahova elérkezve azt mondhatjuk, hogy teljesen megvalósítottuk a célt.

A keresztény élet szüntelen előrehaladás. Jézus megtisztítja népét. Amikor képmása tökéletesen tükröződik bennünk, akkor leszünk szentek, és készen állunk az elváltozásra. Nagy munkát várnak el a kereszténytől. A mennyből figyelmeztetnek, hogy tartsuk távol magunktól a test és lélek minden szennyét, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelődésünket. Itt a nagy feladat. A keresztényre szüntelen munka vár. A szőlőtő minden indájának életet és erőt kell kapnia a tőkétől, hogy gyümölcsöt teremjen.” (Bizonyságtételek I., 319–321. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor